Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

COR EINDEJAARSGROET 2023

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - Met het oog op de toekomst en het naderende nieuwe jaar 2024 ontstaat als vanzelfsprekend voor veel mensen ook de gelegenheid om terug te blikken op het jaar dat wij achter ons laten. Terug te blikken op wat je allemaal hebt gedaan, bereikt, meegemaakt of wat je is overkomen. Ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) blikt terug, met tevredenheid maar zonder het verlies van zelfreflectie. Want, zo vinden wij, er is altijd ruimte voor verbetering.

Ruimte voor verbetering is onderdeel van onze missie en visie en daarmee onze dagelijkse leidraad voor de uitvoering van ons COR-werk.

Missie: De Centrale Ondernemingsraad staat voor het goed functioneren van de politieorganisatie waarbij de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers centraal staat.

Visie: De COR spant zich, vanuit zijn adviserende rol, in om bij te dragen aan een veilige, inclusieve en gezonde werkomgeving. Wij streven naar duurzaam, zowel fysiek als digitaal inzetbare medewerkers in een zich voortdurend ontwikkelende samenleving. Leiderschap in onze organisatie is ondersteunend aan een gezonde werkcultuur en verhoudingen waarin gelijkwaardigheid de norm is en zelfontplooiing ruimte krijgt. De COR heeft een open karakter, is samenwerkingsgericht, zichtbaar en toegankelijk voor alle medewerkers en partners

Vanzelfsprekend blijft dit voor de COR ook in 2024 van kracht en blijven wij ons hard maken voor de mens in onze organisatie en een zo veilig mogelijke werkomgeving.

Wij bedanken alle collega’s die zich iedere dag inzetten voor het politievak en alle samenwerkingspartners. 
Namens de Centrale Ondernemingsraad wensen wij iedereen een fijne jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar!

Tot ziens in 2024.