Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Overleden politieman niet opgenomen in Tuin van Bezinning

Laatst gewijzigd op:

Den Haag / Warnsveld - Het tragische overlijden van collega Robert-Jan Hartman voldoet na zorgvuldige afweging niet aan de voorwaarden om te worden opgenomen in de Tuin van Bezinning. Dat heeft het onafhankelijke bestuur van de Tuin laten weten aan korpschef Henk van Essen. Hij had Robert-Jan – die in 2014 door een noodlottig ongeval overleed – voorgedragen om alsnog op het monument bijgeschreven te worden.

Tuin van Bezinning

De Tuin van Bezinning is een nationaal monument in Warnsveld, opgericht als eerbetoon aan en herdenkingsplek voor politiemensen die zijn omgekomen ‘in the line of duty’. Dat betekent dat de betrokken collega moet zijn overleden als direct gevolg van de uitvoering van het politiewerk. Op grond daarvan werd Robert-Jan niet opgenomen in de Tuin. Eerdere verzoeken daartoe werden door voorgaande besturen van de onafhankelijke stichting – die verantwoordelijk is voor het beheer – niet gehonoreerd. Hij verrichtte immers geen operationele werkzaamheden tijdens het fatale ongeval. 

Noodlottig ongeval

Robert-Jan kwam tijdens een teambuildingsactiviteit ongelukkig ten val op een klim- en tokkelbaan. Toen een stalen zekeringskabel afbrak, raakte hij bekneld onder water. Robert-Jan werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed zes dagen later. Hij werkte toen in basisteam Lek en Merwede. Robert-Jan werd 42 jaar oud. De tragische gebeurtenis heeft nog altijd een grote impact op zijn familie, vrienden en collega’s. Ter nagedachtenis aan Robert-Jan is zijn naam in 2019 bijgeschreven op een gedenksteen bij het hoofdbureau van de Eenheid Rotterdam. Ook zetten nabestaanden en collega’s zich de afgelopen jaren in om Robert-Jan op te laten nemen in de Tuin van Bezinning.

Aanvraag korpschef

Met het oog op de langgekoesterde wens van de nabestaanden en een aanpassing van de statuten in 2021 waarin ook een hardheidsclausule is toegevoegd, heeft korpschef Henk van Essen in oktober van dit jaar het bestuur van de Tuin van Bezinning officieel gevraagd om Robert-Jan alsnog op te nemen. De korpschef heeft het bestuur gevraagd of de teambuildingsactiviteit die leidde tot het noodlottig ongeval kan worden gezien als een vaardigheidstraining die indirect onderdeel uitmaakt van politiewerk.

Dilemma

De voordracht zorgt voor een enorm moreel dilemma, schrijft het bestuur van de Tuin nu in zijn antwoord. Zij herkennen en erkennen de tragiek van het ongeval en de enorme impact die dit nog altijd heeft op nabestaanden en collega’s. Deze zijn immers onmiskenbaar. Na zorgvuldige afweging van alle belangen stemt het bestuur uiteindelijk niet in met de voordracht. Indachtig het doel en de waarde van de Tuin valt een teambuilding niet onder een vaardigheidstraining- of oefening waarmee uitdrukkelijk gedoeld wordt op activiteiten die direct in het verlengde liggen van operationeel politiewerk. Concreet gaat het dan om risico’s die zijn verbonden aan IBT of specialistische trainingen van bijvoorbeeld DSI. De teambuildingsactiviteit die Robert-Jan het leven kostte kan niet als zodanig worden beschouwd en ook de omstandigheden waaronder hij is overleden passen niet in de context van “the line of duty”.