Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Loods van lachgashandelaar Bilthoven aangetroffen bij controle

In een loods op de Hessenweg in De Bilt is woensdag vermoedelijk de thuisbasis van een lachgashandelaar aangetroffen. Dit is het resultaat van een integrale controle door de gemeente, de politie, de omgevingsdienst, de brandweer en Stedin.

Loods van lachgashandelaar Bilthoven aangetroffen bij controle

Er zijn acht locaties bezocht in een controle tegen mogelijke ondermijnende criminaliteit. De politie nam in de loods tenminste twintig lachgasflessen in beslag. Ook een voertuig, dat vermoedelijk is gebruikt voor transport van deze handel is in beslag genomen.

Overige constateringen

Tijdens de controle is in een aantal panden overtredingen van de brandveiligheidseisen aangetroffen. Daarnaast was in een tweetal panden sprake van illegale bewoning. Omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan gaat de gemeente hier nader onderzoek naar doen en volgt er een handhavingstraject.

Veiligheid

Volgens teamchef Kim Philipoom van basisteam BES (De Bilt, Eemdal en Soest) toont deze integrale actie aan dat niemand weg komt met dit soort ondermijnende activiteiten. “We geven een duidelijk signaal af richting de inwoners van de gemeente. Wij tolereren dit soort gevaarlijke situaties en criminele activiteiten niet. Voor ons staat de veiligheid van de inwoners voorop.”

Effectiever door integrale aanpak

De integrale actie laat volgens Philipoom ook zien dat politie, gemeente, omgevingsdienst (ODRU), brandweer (VRU) één overheid zijn die ieder vanuit hun eigen expertise en bevoegdheden dit soort zaken effectiever kan oppakken. “In gezamenlijkheid pakken we dit soort misstanden aan. De gemeente heeft de bevoegdheid het pand te sluiten en wij pakken het strafrechtelijk op.”

Gevonden lachgasflessen

Lachgas verboden

De gemeente De Bilt heeft het pand gesloten in verband met bezit en verkoop van verdovende middelen. Deze bevoegdheid is beschreven in artikel 13B van de Opiumwet. “Het gebruik van lachgas is gevaarlijk voor de gezondheid en sinds 1 januari 2023 als verboden middel opgenomen in de Opiumwet.”, aldus de teamchef van basisteam BES.

Meld Misdaad Anoniem

Burgemeester Potters geeft aan dat een aantal panden bezocht is naar aanleiding van Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. “Ondermijnende activiteiten maken het woonklimaat minder prettig en daar hebben onze inwoners last van. Daarnaast leidt het vaak tot valse concurrentie voor onze bonafide ondernemers die wel netjes hun geld verdienen. Ik ben zeer content met de samenwerking van de betrokken partijen bij deze controle en roep onze inwoners op bij een ‘niet pluis gevoel’ melding te maken.”

Helpt u mee?

Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats. Signalen vanuit de omgeving zijn daarom erg belangrijk. Meld verdachte situaties bij de politie via 0900-8844 of via Misdaad Anoniem 0800-7000. Online melden kan ook de website van Meld Misdaad Anoniem. De anonimiteit staat bij Meld Misdaad Anoniem altijd centraal. Zo leveren we gezamenlijk een bijdrage aan de veiligheid in onze eigen omgeving en helpen we elkaar om criminaliteit aan te pakken.

Hoort bij onderwerp