Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Opgespoord in het buitenland

Na een uitgebreid opsporingsonderzoek naar de verblijfplaats van een 42-jarige man uit Arnhem is deze onlangs aangehouden in Portugal. De man had een gevangenisstraf van 195 dagen openstaan voor afpersing waarbij later nog 26 dagen bijkwamen voor belediging van een ambtenaar in functie en een schadevergoedingsmaatregel van ruim 40.000 euro of 238 dagen gijzeling.

Nadat het team in Oost-Nederland had vast gesteld dat de veroordeelde in Portugal leek te verblijven werd contact gezocht met FAST NL dat de samenwerking zocht met FAST Portugal waarna de veroordeelde door FAST Portugal kon worden aangehouden. De Portugese autoriteiten hebben inmiddels toestemming gegeven voor de overlevering en de veroordeelde persoon zal daarom binnenkort naar Nederland worden overgebracht.