Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Kuilen in bosperceel Achterhoek

De afgelopen maanden zijn er opvallend meer drugsafvaldumpingen geweest in de Achterhoek (Oost en West). Het gaat dan om drugsafval dat overblijft bij het produceren van drugs. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende dumpingen.

Onlangs verscheen er een bericht op de site van de gemeente Oost Gelre waarin staat dat er de afgelopen tijd in bospercelen bijzondere gaten zijn aangetroffen. Hier is onderzoek naar gedaan en er is niks aangetroffen wat kan duiden op drugsafval. Recent werd nog in een bosperceel in Didam een kuil aangetroffen, en eerder al in Lochem. We treffen wel vaker gaten in de grond aan dat hoeft niet meteen te maken te hebben met het dumpen van (drugs)afval.

We zien wel dat het voorkomt dat dit soort gaten gebruikt worden om drugsafval te dumpen. Daar is in dit geval geen sprake van geweest. Wel willen we mensen vragen alert te blijven op afwijkende situaties en deze te melden.

Onlangs verscheen er een bericht op de site van de gemeente OostGelre waarin staat dat er de afgelopen tijd in bospercelen bijzondere gaten zijn aangetroffen. Hier is onderzoek naar gedaan en er is niks aangetroffen wat kan duiden op drugsafval. Recent werd nog in een bosperceel in Didam een kuil aangetroffen, en eerder al in Lochem. We treffen wel vaker gaten in de grond aan dat hoeft niet meteen te maken te hebben met het dumping van (drugs)afval.

We zien wel dat het voorkomt dat dit soort gaten gebruikt worden om drugsafval te dumpen. Daar is in dit geval geen sprake van geweest. Wel willen we mensen vragen alert te blijven op afwijkende situaties en deze te melden.

Melden loont. Altijd!
De gemeenten en politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkómen en aan te pakken. We zijn hierbij voor een groot deel afhankelijk van meldingen die inwoners, bedrijven en instellingen doen.  Iedereen kan verdachte situaties melden bij de politie via 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem een melding te doen. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Direct verdachte en/of levensbedreigende situaties kunt u melden via 1-1-2.

Rekening voor ons allemaal
De kosten voor het opruimen van het drugsafval lopen vermoedelijk in de tienduizenden euro’s. De gemeente betaalt in eerste instantie het opruimen en vraagt vervolgens hiervoor subsidie aan bij de provincie Gelderland. De provincie Gelderland kan (een deel) van de kosten vergoeden. Maar uiteindelijk betalen we met z’n allen deze rekening. Daarmee is het van groot belang voor iedereen dat we de productie van drugs en het dumpen van het afval tegengaan.

^SP