Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hamit Karakus nieuwe politiechef Noord-Holland

Gepubliceerd op:

Nederland - Hamit Karakus wordt per 1 september 2023 de nieuwe politiechef van de Eenheid Noord-Holland. Hij volgt Wim van Vemde op, die onlangs met pensioen ging.

Hamit Karakus

Ooit begonnen als agent en hoofdagent in Rotterdam, betrokken bij onderzoeken naar kleine en zware criminaliteit en bij de bestrijding van drugsverkooppunten, komt Hamit nu na een brede maatschappelijke loopbaan weer terug bij de politie. Daarover zegt hij zelf: ‘Aandacht voor een veilige maatschappij, waarin mensen met al hun verschillen met elkaar kunnen samenleven, is één van de rode draden in mijn loopbaan geweest. Ik kijk er zeer naar uit om met de collega’s van deze veelzijdige eenheid te werken aan een veiliger Noord-Holland.’

Enthousiaste verbinder
Korpschef Henk van Essen heet Hamit van harte ‘welkom terug’ bij de politie, nu als politiechef en lid van het korpsmanagementteam. ‘In de eenheid Noord-Holland is de afgelopen jaren hard gewerkt om, ook in tijden van personele krapte, ruimte te geven aan lokaal maatwerk, de digitale transitie vorm te geven en blijvend te zoeken naar de samenwerking tussen collega’s, partners en bewoners. Hamit is een pragmatisch ingestelde, daadkrachtige en enthousiaste verbinder die ik zeer in staat acht om samen met de andere leden van de eenheidsleiding verder kleur te geven aan de koers van deze eenheid. Gelet op zijn brede bestuurlijke ervaring en zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, is Hamit mijns inziens een waardevolle versterking voor onze organisatie.’

Loopbaan
Hamit Karakus groeide op in Steenwijk. Hij begon zijn loopbaan, na het afronden van de politieschool in 1988, als agent bij de gemeentepolitie van Rotterdam en werkte hij als brigadier in Schiedam bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Daarna maakte hij in twee periodes als wethouder Ruimtelijke Ordening deel uit van het college van de gemeente Rotterdam, was hij als bestuurder verbonden aan stichting die wetenschappelijk onderzoek doet naar onderzoeksvragen rondom sociaal kwetsbare groepen en gaf hij als algemeen directeur leiding aan ‘Platform 31’, een organisatie die onderzoek, wetenschap, beleid en praktijk verbindt rondom actuele regionale en stedelijke vraagstukken.

De leiding van de eenheid Noord-Holland bestaat verder uit de hoofden operatiën Nicole Bogers en Famke van Spaendonk en hoofd bedrijfsvoering Anne Marie Feije. Nicole neemt tot 1 september de functie van politiechef van de eenheid waar.