Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

NVWA en politie extra alert op illegale slacht: meld misstanden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie willen ervoor zorgen dat de slacht tijdens het Offerfeest op een verantwoorde manier plaatsvindt, waarbij erop wordt toegezien dat de wet- en regelgeving ten aanzien van het dierenwelzijn en voedselveiligheid wordt nageleefd. Eid Al-Adha, ook wel bekend als het Offerfeest, vindt dit jaar plaats van 28 tot en met 30 juni. In de deelnemende slachthuizen zijn dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten permanent aanwezig om toe te zien op naleving van de regels voor het slachten.

We zijn in deze periode extra alert op illegale slachtingen buiten een erkend slachthuis. Bij een vastgestelde overtreding volgen strenge maatregelen. Heeft u zaken opgemerkt of informatie over een mogelijke illegale slachting? Dan kunt u dit (desgewenst anoniem) melden bij de NVWA via 0900-03 88 of via de website. Vermoedt u dat er een weidedier is gestolen? U kunt dan bellen met 144 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meer informatie leest u in het persbericht van het NVWA. Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.