Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Samen criminaliteit aanpakken in de Week tegen Ondermijning

Laatst gewijzigd op:

District Noord- en Oost- Gelderland - Ondermijnende criminaliteit is overal, dus ook in Noord- en Oost-Gelderland. Afgelopen week is door gemeenten uit NOG en door elf samenwerkingspartners een week lang extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Het doel van deze week was om inwoners en ondernemers te laten zien wat de risico’s zijn, hoe zij signalen kunnen herkennen en melden. Daarnaast is er een duidelijk signaal afgegeven als één overheid en dat zij de signalen zeer serieus neemt.

ter illustratie

De overheid kan ondermijnende criminaliteit niet alléén aanpakken. Meldingen van inwoners en ondernemers zijn heel belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat inwoners het niet altijd melden als ze signalen zien van ondermijning. Tijdens deze week is daarom extra aandacht besteed aan de mogelijkheid van anoniem melden. De overheid wil hiermee laten weten dat zij ondermijnende criminaliteit actief aanpakt. Om dit signaal duidelijk af te geven, te waarschuwen en in te grijpen daar waar nodig, vonden op 253 locaties (zoals bedrijfspanden) in Noord- en Oost- Gelderland integrale controles plaats. Deze controles voerde de politie in samenwerking met onder andere de gemeenten, Nederlandse Arbeidsinspectie, UVW en de NVWA uit. Ook zijn er 220 garageboxen bezocht, waarbij onder andere 40 illegale wapens zijn aangetroffen.

District op Slot

Op 21 juni 2023 waren op zeven plekken in het politiedistrict Noord- en Oost Gelderland grootschalige integrale verkeers- en milieutransportcontroles. Onder andere vond een grootschalige milieu- en transportcontrole in Groenlo plaats. De controle met de naam ‘District op slot’ leverde flink wat op. Bij 50% van de gecontroleerde milieutransporten waren zaken niet in de haak. Zo werd bijvoorbeeld te veel lading vervoerd, waren er technische gebreken aan de vrachtwagens en werd afval getransporteerd zonder de daarvoor benodigde documenten. Bij drie transporten waren de gebreken zo ernstig, dat zij niet verder mochten rijden. Daarnaast werd in een voertuig in Apeldoorn 12 kilo designerdrugs aangetroffen en in beslag genomen, inde de Belastingdienst bijna € 60.000,- aan onbetaalde rekeningen en zijn 230 overtredingen van de Wegenverkeerswet geconstateerd.

Onder andere in Groenlo droegen ruim tachtig collega's bij aan een grootschalige milieu-en transportcontrole

Samenwerking loont!

Verder was er in de Week tegen Ondermijning aandacht voor drugscriminaliteit. De politie heeft veertien aanhoudingen verricht en op verschillende locaties drugs aangetroffen en in beslag genomen met een straatwaarde van in totaal € 562.572,-. De burgemeester van Zutphen heeft naar aanleiding van de bevindingen van de integrale partners een coffeeshop per direct gesloten. Ondermijning door (georganiseerde) criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem kan alleen succesvol worden aangepakt door als één overheid op te treden. Dit doen we door met diverse andere partijen samenwerkingen aan te gaan en daarmee duurzame netwerken te smeden. Hierdoor versterkt de integrale actieweek de effectieve aanpak van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. We hebben als overheid meer zicht gekregen op de problemen die in het gebied spelen. De samenwerkende partners zijn zeer tevreden over de opbrengst van deze themaweek. 

Nog meer acties en controles

Wanneer de partners bij één van de integrale controles (strafrechtelijke) overtredingen of andere signalen van criminaliteit constateerden, werden betrokken overheidsinstanties ingeschakeld om meteen door te kunnen pakken. De acties en controles waren zowel preventief als repressief en niet uitsluitend gericht op drugsgerelateerde criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook op illegale bewoning, illegale prostitutie, slechte arbeidsomstandigheden, huisvesting van arbeidsmigranten en verkeersovertredingen. In het kader van de controles werden onder meer garageboxen geopend en kappers, horeca en bedrijventerreinen bezocht. Ook was er aandacht voor het Digitaal Opkopersregister; een register dat ieder bedrijf dat tweedehands goederen opkoopt, verplichting om bijhouden om heling (het doorverkopen van gestolen goederen) te voorkomen.

De integrale horecacontroles vonden plaats, in samenwerking met gemeenten, Omgevingsdiensten, de Douane, de Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de KMAR, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en politie. Hierbij zijn zaken aangetroffen als het tewerkstellen van minderjarigen, zwart werk, overtredingen van de arbeidstijdenwet en wet minimumloon, het niet voldoen aan vergunningsvoorwaarden en het niet voldoen aan hygiëneregels.

Bij één van de controles sloten Duitse politiecollega's aan

Preventieve acties

In de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Ermelo stonden drugscontainers. De bezoekers kregen uitleg over de herkenning en gevaren van ondermijning op de gebieden van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs.

Hoe nu verder?

Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst en voorzitter van de districtelijke regiegroep ondermijning namens de 22 gemeenten: “Als gemeenten, politie, OM, RIEC, omgevingsdiensten, Belastingdienst, provincie Gelderland, UWV, RDW, douane, Arbeidsinspectie, marechaussee en KMAR hebben we samen met onze partners laten zien dat wij als overheid optreden tegen ondernemende criminaliteit. Ondermijning staat hoog op de agenda en we doen er alles aan criminaliteit tegen te gaan.

Het is belangrijk voor inwoners en ondernemers om dat te weten en hoe zij hieraan ook zelf een bijdrage kunnen leveren door oplettend te zijn en verdachte situaties te melden. In Bronckhorst organiseerden we vorige week daarom onder andere ook een escape room voor middelbare scholieren op een school in Vorden. Het is onze prioriteit te blijven inzetten op bewustwording, het versterken van de weerbaarheid en de gezamenlijke aanpak met de verschillende partijen van deze criminaliteit. We hebben in de afgelopen week gezien dat dat veel oplevert!”

Larissa Huijmans, plaatsvervangend districtschef politie Noord- en Oost-Gelderland: “De afgelopen week was een mooi voorbeeld van hoe wij als één overheid optreden tegen ondermijnende praktijken. We hebben ook laten zien dat samenwerking echt loont. Niet alleen onze samenwerking met alle partners, maar ook de samenwerking die we met burgers hebben. Wij willen hen nogmaals meegeven dat het echt loont om informatie met ons te delen. Ook als men denkt dat het iets kleins is. Die informatie kan juist zo bepaald zijn voor onze onderzoeken. Ondermijning is niet altijd zichtbaar. Juist door deze weken met elkaar te organiseren hopen we de signalen nog zichtbaarder te maken én de meldingsbereidheid te vergroten. Het is des te belangrijkers dat mensen zich bewust zijn wat ondermijnende criminaliteit is en hoe je dit kunt herkennen. Hier is de afgelopen week ook extra op geïnvesteerd.”

ter illustratie
Bij de milieu- en transportcontrole werden vrachtwagens grondig gecontroleerd, inclusief eventuele lading

Effectieve samenwerking

De samenwerkende diensten maakten goed gebruik van elkaars expertise tijdens de week. De week heeft netwerken versterkt en de uitwisseling van ideeën op gebied van vernieuwing bevorderd. De actieweek leidt tot een aantal vervolgonderzoeken. Informatie die is verkregen tijdens de controles wordt komende tijd gecontroleerd door betrokken instanties. Als daar aanleiding voor is, volgen hieruit nog handhavingsacties, zoals bestuurlijke rapportages (rapportages op basis waarvan een burgemeester gepaste bestuurlijke maatregelen kan nemen), fiscale vorderingen en berekeningen over verzwegen inkomen.