Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Nieuwe politiepost in Wittem

Op 1 juli neemt de politie een nieuwe politiepost in het kloostercomplex aan de Wittemmer Allee officieel in gebruik. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de locatie klaar te maken voor de huisvesting van een aantal wijkagenten van het basisteam Heuvelland.

De politiepost in het klooster is vooral bedoeld als nieuwe werkplek voor de wijkagenten die in de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals werkzaam zijn. De post fungeert naast werkplek ook als opkomstlocatie voor personeel maar krijgt geen publieksfunctie. Inwoners of bezoekers van het Heuvelland die in gesprek met de politie willen gaan, kunnen op afspraak terecht bij het politiebureau in Valkenburg a/d Geul of twee keer per week in het gemeentehuis in Vaals.

Uitvalsbasis voor het politiewerk

Loe Notten, teamchef van het basisteam Heuvelland, is verheugd dat de politie een aanvullende en centrale plek in zijn bewakingsgebied heeft. “Dit past helemaal in onze visie op het werk. Door onze capaciteit meer te verdelen over ons gebied, verwacht ik bijvoorbeeld dat onze mensen sneller ergens aanwezig kunnen zijn. Naast de wijkagenten willen we ook iedere dag tenminste één surveillance vanuit deze locatie laten werken. Weliswaar krijgt het bureau geen publieksfunctie, maar onze lokaal verbonden wijkagenten zijn vanaf nu vaker in hun eigen gebied werkzaam.”

De zoektocht naar een politiepost is in eerste instantie gestart in Vaals. Hier is een lange periode gezocht naar een geschikte locatie. Diverse opties zijn nauwkeuring onderzocht, maar voldeden uiteindelijk niet aan de eisen en wensen. De huidige locatie biedt bepaalde voordelen. Loe Notten: “Het grootste voordeel van de locatie in Wittem is dat we direct bij een van de belangrijkste verkeersknooppunten in het Heuvelland zitten. Woonkernen in de gemeente Vaals en Gulpen/Wittem kunnen vanuit de politiepost snel worden bediend. Dat kan bij spoed het verschil maken.”

Samenwerking tussen gemeente en politie

Burgemeester van Gulpen-Wittem Nicole Ramaekers-Rutjens is blij met de komst van de politiepost. “Bij de keuze voor een nieuwe locatie hebben we als gemeente op verzoek van de politie samen gekeken naar huisvestingsmogelijkheden. Voor de inwoners uit de omliggende gebieden is de komst van de politiepost goed nieuws. Niet alleen de wijkagenten, maar ook andere politieagenten kunnen vanuit de post in Wittem sneller bij de inwoners zijn. Bijvoorbeeld voor een regulier overleg of een rondje door de wijk.” 

Onze contactopties

De vertrouwde (wijk)agenten blijven gewoon in de gemeente actief. Ook blijven evenveel politiemensen in het gebied aan het werk. U kunt in contact komen met de politie via 0900-8844. Daar wordt u op maat geholpen. Digitaal is de politie natuurlijk ook voor u aanwezig.  De politie in het Heuvelland is via een eigen Facebookpagina actief. Op www.politie.nl kunt u uw vraag stellen aan Wout, onze virtuele agent. Mocht hij u niet kunnen helpen, dan kan u live chatten met een medewerker van 0900-8844. Via www.politie.nl/contact zijn ook andere contactmogelijkheden te vinden. Is er sprake van spoed? Bel dan 112.

Aangifte

Wilt u aangifte doen? U kunt in veel gevallen kiezen om aangifte te doen via internet. Op www.politie.nl/aangifte staat precies hoe u dit kunt doen. Op afspraak is het ook mogelijk aangifte te doen, bel hiervoor 0900-8844.