Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Voorlopig geen supportersbegeleiding SC Cambuur en FC Groningen

De eenheidsleiding van de politie in Noord-Nederland heeft besloten om supporters van SC Cambuur en FC Groningen voorlopig niet meer te begeleiden bij uitwedstrijden. Hoe lang deze maatregel duurt, hangt af van het gedrag van supporters.

politie

De situaties in Groningen en Friesland verschillen van elkaar maar resulteren in dezelfde maatregel. Bij tweederde van de thuiswedstrijden van SC Cambuur dit seizoen heeft de politie problemen ervaren. Ook bij FC Groningen is er regelmatig sprake van incidenten.  Joop de Schepper, waarnemend politiechef Noord-Nederland zegt daarover: “We kunnen het ons als politie niet veroorloven om elke keer zo massaal aanwezig te moeten zijn om een voetbalwedstrijd te faciliteren.”

Niet alleen in het handhaven van de openbare orde, maar ook in het begeleiden van supporters zit veel werk. Supportersbegeleiding naar uitwedstrijden vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de politie. “Zo leggen we contact met de ontvangende politie-eenheid en de ontvangende voetbalclub om ervoor te zorgen dat alles veilig en in goede banen verloopt. Maar als je je zo gedraagt, is een grens bereikt.”

Verschillende achtergronden, zelfde besluit

In Groningen zijn collega’s van Supportersbegeleiding meermaals geconfronteerd met intimiderend en bedreigend gedrag van de harde kern. De Schepper: “Dat is onacceptabel en tolereren we niet. Die gedragingen raken ook de privésfeer van onze collega’s. De impact is groot, ook thuis. De maat is gewoon vol.”

In Leeuwarden vragen thuiswedstrijden keer op keer een forse politie-inzet. “De wedstrijd Cambuur-Heerenveen was dit jaar echt een dieptepunt. Politieagenten moesten daar stenen zien te ontwijken om niet gewond te raken. Bij een groot deel van de wedstrijden hebben we problemen ervaren. Dat kan zo niet langer.”

De bal ligt nu bij de supporters: “Zolang we geen concrete verandering zien, nemen we als werkgever verantwoordelijkheid voor onze mensen. Ik wil mijn collega’s niet langer in deze situatie brengen. We faciliteren niet langer een kleine groep supporters, ten koste van een grote groep agenten én burgers.”