Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Veteranen Search Team en politie tekenen samenwerkingsovereenkomst

Laatst gewijzigd op:

Driebergen - Op maandag 1 mei is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Veteranen Search Team (VST) en de politie. Sinds de oprichting van het VST, ruim vijf jaar geleden, is er een goede samenwerking tussen de politie en het VST bij het zoeken naar vermiste personen. Het VST zet zich daarbij belangeloos in om de politie te ondersteunen bij zoekacties naar vermiste personen. De politie maakt ongeveer 70 keer per jaar gebruik van het VST, waarbij er per keer tientallen vrijwilligers zoeken naar vermisten, op verzoek en onder de regie van de politie.

politie logo op uniform en auto

Om de samenwerking nog meer te verbeteren is er nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daardoor kan de kennis en expertise van het VST nog sneller en beter betrokken worden in de zoekactie. Daarnaast wordt de inzet van het VST centraal geregeld bij de landelijke meldkamer van de politie.

Niet geheel toevallig vindt de feestelijke bijeenkomst plaats op 1 mei. Op deze dag wordt door de politie de aftrap gegeven van de jaarlijks terugkerende landelijke themamaand: Mis je Mei? Tijdens deze maand vraagt de politie extra aandacht voor het thema vermiste personen. Zo wordt er extra aandacht gevraagd voor een aantal langdurig vermissingszaken.

Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP)

Ook het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissingen (LOEP) vraagt in mei actief aandacht en één van de onderwerpen is het betrekken van het publiek bij de opsporing van vermiste personen. De politie omarmt de samenwerking met burgers bij het zoeken naar vermiste personen, waarbij professionaliteit en vertrouwen cruciaal is. Het VST heeft laten zien die betrouwbare en professionele partner voor de politie te kunnen zijn en daarom gaat de politie graag de officiële samenwerking met het VST aan.

Het Veteranen Search Team (VST)

Het VST is een stichting die in 2017 is opgericht. De stichting heeft bijna 2500 vrijwilligers, allen veteraan of met een andere geüniformeerde achtergrond.