Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politie haalt bericht over baby offline

Politie Midden-Nederland haalt een social mediabericht over een baby offline dat woensdagavond 10 mei geplaatst is. De informatie in het bericht met de bijgevoegde foto had vanwege privacy redenen niet geplaatst mogen worden. De politie betreurt dat dit wel is gebeurd.

Politiejassen

Het delen van dit soort berichten met een zorgvraagstuk heeft veel impact op een gezin. De politie doet daarom geen uitspraken over zorgvraagstukken. Daarnaast staan er feitelijke onjuistheden over de situatie vermeld: een deel van de informatie in het bericht was niet correct. Om deze redenen is het bericht offline gehaald.

De politie gaat intern met elkaar in gesprek om nogmaals onder de aandacht te brengen hoe om te gaan met het plaatsen van informatie op sociale media.

Situatie baby
Over de situatie van de baby kan de politie inhoudelijk alleen vermelden dat via bemiddeling van de spoedzorg van Veilig Thuis het kindje elders in Nederland is opgevangen.