Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Controleweek tegen criminele inmenging sierteeltsector

Door (inter)nationale transportbewegingen is de sierteeltsector interessant voor criminelen. Zij maken graag misbruik van het bestaande logistieke netwerk om bijvoorbeeld ook wapens en drugs te laten vervoeren. Om die criminele inmenging tegen te gaan, is van 8 tot en met 11 mei de Transport Facilitated Organized Crime-week (TFOC) gehouden op alle drie de veilinglocaties van Royal Flora Holland, in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk.

Overheidsinstanties en bedrijven werken onder de noemer 'Weerbare Sierteeltsector' samen om het mooie van de sierteeltsector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus ligt op preventie. Ondernemers worden geholpen om weerbaar te worden en aangemoedigd om misstanden te melden en controles uit te voeren. Ook worden zij voorzien van kennis om signalen van criminaliteit te herkennen. 

Controleren op misstanden

Het controleren op misstanden is een belangrijk onderdeel van de aanpak tegen ondermijning. Ook bij grote drukte op veilinglocaties wordt zodanig gecontroleerd dat een vrachtwagen en dus de handel niet onnodig lang stilstaat. In zulke drukke periodes, zoals de week voor Moederdag, liggen misstanden op de loer. Naast drugssmokkel kan gedacht worden aan overtredingen van bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet.

Door efficiënt en actief te controleren, dragen de samenwerkingspartners bij aan een veilige werkomgeving en een eerlijke concurrentiepositie voor ondernemers die wèl alles volgens het boekje doen. Het doel is een veilige sierteeltsector en het tegengaan van criminele inmenging.

Integraal

De controles van afgelopen week waren integraal. De politie-eenheden Den Haag en Amsterdam en de Landelijke Eenheid voerden samen met de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie vier dagen lang controles uit. Daarbij werkten zij samen met de toezichthouders van de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland.

Op heterdaad betrapt

Tijdens de controleweek zijn ruim 250 vrachtwagens volledig gecontroleerd. Op basis hiervan zijn 50 processen verbaal opgemaakt vanwege overtredingen. Zes chauffeurs bleken onder invloed en zijn daarom aangehouden, net als twee verdachten die op heterdaad betrapt werden op diefstal op de veiling. De Douane deed ruim 30 scans en de arbeidsinspectie controleerde meer dan 70 chauffeurs. In tenminste 9 gevallen volgt nader onderzoek. Er is 1 gestolen voertuig, 60.000 euro cashgeld, illegale tabakswaar, een steekwapen en een handelshoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen.

Naast controles zijn ook veel gesprekken met chauffeurs en ondernemers gevoerd om de bewustwording (en daarmee de weerbaarheid) te vergroten.

Bewustwording risico’s criminele inmenging

Naast de controles was de actieweek gericht op het vergroten van de bewustwording over de risico’s van criminele inmenging in de sierteeltsector. Tijdens bedrijfsbezoeken zijn gesprekken gevoerd met werknemers en werkgevers van bedrijven op de terreinen van Royal Flora Holland. Omdat deze werknemers en -gevers zelf in de sierteeltsector actief zijn, kunnen zij als geen ander afwijkende zaken signaleren, die mogelijk indicaties zijn van criminele activiteiten. Door de gevaren te bespreken en tips te geven om de signalen te herkennen en te melden, worden bedrijven in de sector bewuster en weerbaarder. De bedrijfsbezoeken zorgen er zo voor dat de sector en de overheid nog beter samenwerken om criminele inmenging te bestrijden. 

Weerbare Sierteeltsector en TFOC

Georganiseerde criminaliteit probeert de sierteeltsector en de mensen die daarin werken, te misbruiken. Bijvoorbeeld voor smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Deze sector is aantrekkelijk voor criminele inmenging door het internationale karakter en haar fijnmazige logistiek. Onder andere politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Douane, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland, de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn werken samen om ondermijnende criminaliteit en misstanden aan te pakken. Deze partijen willen criminelen dwarsbomen en bedrijven in de sector weerbaar maken. Door het delen van kennis, het bevorderen van toezicht, controle en handhaving, het vergroten van meldingsbereidheid en het opwerpen van barrières. Het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie richt zich op het bestrijden en voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de transportbranche in Nederland en sluit om die reden naadloos aan op het doel van het programma Weerbare Sierteelsector. Voor de controleweek zijn daarom de handen ineengeslagen om chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de branche zo effectief mogelijk weerbaar te maken tegen criminele inmenging.