Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Inge Godthelp-Teunissen en Rob van Bree politiechefs nieuwe landelijke eenheden

Gepubliceerd op:

Nederland - Inge Godthelp-Teunissen wordt per 1 januari 2024 politiechef van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Rob van Bree is vanaf 1 januari politiechef van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Inge en Rob worden daarmee de eerste politiechefs van de nieuwe landelijke eenheden na de splitsing van de Landelijke Eenheid.

Inge Godthelp en Rob van Bree

Inge en Rob hebben het afgelopen jaar al warmgedraaid bij de Landelijke Eenheid. Inge Godthelp-Teunissen begon in januari 2023 als kwartiermaker en beoogd politiechef van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX). Hiervoor was ze onder meer waarnemend politiechef van de Eenheid Limburg en hoofd Bedrijfsvoering van de Eenheid Midden-Nederland. Haar loopbaan startte in 1989 bij de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).

Rob van Bree startte in november 2022 als kwartiermaker en beoogd politiechef van de LO. Hij was eerder onder meer diensthoofd van de regionale recherche en hoofd Operatiën in de eenheden Noord-Holland en Midden-Nederland. Rob werkte ook een jaar bij de Australian Federal Police, waar hij adviseerde bij een reorganisatie en verantwoordelijk was voor innovatietrajecten. Hij startte zijn loopbaan in 1998 voor de politie Amsterdam.

Inge: ‘In relatief korte tijd hebben we ontzettend veel gedaan om de vorming van de nieuwe eenheden voor te bereiden. Een ongelooflijke megaklus, alleen daarom al ben ik trots: op 1 januari 2024 hebben we een eerste grote opdracht uitgevoerd en is de Landelijke Eenheid (LE) gesplitst. LX wordt een collectief met unieke taken. We willen bescheiden zijn en alle eenheden plus partners echt iets te bieden hebben dat kwalitatief hoogstaand is. Bijdragen aan regio-overstijgend politiewerk dat ertoe doet. Ik kijk ernaar uit vorm te geven aan deze eenheid. En dan vooral om dit samen met de collega’s te doen: hoe kan het anders, wat willen we beter doen?  Ik hoop dat de nieuwheid ons energie geeft om echt een prachtige eenheid te bouwen.’

‘Het besef is groot dat het echte werk nog gaat beginnen’, vult Rob aan. ‘De nieuwe eenheden moeten zich nog vormen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle eenheden en partners te onderzoeken hoe we in nog hechtere samenhang en samenwerking de criminaliteit kunnen bestrijden. Door onze krachten op een slimme manier te bundelen, kunnen we veel bereiken. Nationaal en internationaal. Het succes wordt door alle collega’s gemaakt. Daar werk ik voor: mensen de ruimte geven, zodat ze met trots en plezier en met oog voor elkaar hun essentiële werk voor onze samenleving kunnen doen.’

Korpschef Henk van Essen heeft er vertrouwen in dat Rob en Inge de twee nieuwe landelijke eenheden tot een succes kunnen maken: ‘De fase van ontvlechten en ontwerpen nadert de afronding, nu is de tijd gestart om te bouwen en te implementeren. De aanbevelingen van de commissie Schneiders zijn daarbij het vertrekpunt. Het is aan Rob en Inge en hun toekomstige teams om de benodigde verandering en innovatie – óók op het gebied van cultuur en leiderschap – vorm te geven. Hun kennis, ervaring en leidinggevende capaciteiten gaan daar enorm bij helpen.'

Van Landelijke Eenheid naar eenheden Landelijke Expertise en Operaties en Landelijke Opsporing en Interventie

De Landelijke Eenheid wordt per 1 januari 2024 opgesplitst in twee nieuwe, gelijkwaardige eenheden. Met ieder een eigen rol en identiteit. Gelijktijdig – en nét zo belangrijk - gaan we hard aan de slag met het verbeteren van de werkcultuur en bouwen we samen aan passend leiderschap. Het doel hiervan is een veilige werkomgeving creëren met oog voor de menselijke maat. Met meer zorg voor medewerkers. Andere belangrijke aanbevelingen van de commissie gaan over datagedreven werken en passende bedrijfsvoering. Zodat de landelijke eenheden hun werk slagvaardig kunnen doen.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) werkt samen met alle eenheden en stelt het korps in staat gecoördineerd korpsbreed op te treden, vanuit een nationale en internationale oriëntatie. De LX bouwt een versterkte nationale intelligencevoorziening. Met als belangrijkste doel het vergroten en versterken van de operationele slagkracht van de politie. De LX stelt hoogwaardige, kapitaalintensieve kennis, kunde en materieel ter beschikking aan andere eenheden en waar mogelijk aan andere veiligheidspartners. Daarnaast verricht zij de brede politietaak (handhaving en opsporing) op de hoofdinfrastructuur en in het domein bewaken-beveiligen-beschermen. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale eenheden en met inachtneming van de geldende gezagslijnen.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) gaat op nationaal en internationaal niveau werken aan de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme, buitenlandse inmenging en cybercriminaliteit. Daarnaast zal de eenheid de politie in heel Nederland ondersteunen met speciale interventies (DSI) en heimelijk operaties. De LO doet dit in nauwe samenwerking met de regionale eenheden en partners.