Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie stuurt sms naar contactpersonen in dealertelefoons

Laatst gewijzigd op:

Amsterdam - Honderden mensen hebben zojuist een sms’je ontvangen van de politie. Hun telefoonnummers komen namelijk voor in een in beslag genomen telefoon van een mogelijke drugsdealer. De politie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de aangetroffen contacten per sms te informeren over de negatieve gezondheidsrisico’s van drugsgebruik en hen te wijzen op de extreme maatschappelijke gevolgen van drugs op onze leefbaarheid, veiligheid en het milieu.

Aanhoudingen
Dit najaar heeft de politie in Amsterdam meerdere verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel. Die verdenkingen komen voort uit het feit dat al deze aangehouden personen grote hoeveelheden en meerdere soorten drugs op zak hadden ten tijde van hun aanhouding. De politie schat de kans, dat dit puur en alleen voor persoonlijk gebruik is geweest, erg laag in. De drugs, variërend van XTC, MDMA, GHB tot cocaïne, zijn in beslag genomen en vernietigd.

Inbeslagname
De politie heeft bij een aantal van deze aanhoudingen ook één of meerdere gegevensdragers, zoals telefoons, in beslag genomen. Deze telefoons staan namelijk vol met interessante gegevens en contactpersonen, die contact hebben gehad met de verdachte – in de meeste gevallen om drugs te bestellen.

SMS
De kans dat mensen die nooit drugs gebruiken of bestellen ook dit sms'je hebben ontvangen, heeft de politie op meerdere manieren proberen te beperken. Desondanks hoopt de politie dat ook deze ontvangers achter de boodschap staan en begrip hebben voor deze werkwijze, juist vanwege de verstrekkende, schadelijke gevolgen van drugs voor mens en milieu.

Extreem geweld
Wat voor de één misschien nou eenmaal bij een leuk feestje hoort, bezorgt de ander een hoop ellende. Drugshandel en -productie gaan gepaard met extreem geweld (zoals ontvoeringen, liquidaties en explosies), milieuschade (zoals drugsdumpingen in onze wateren en natuur), mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen, belastingontduiking en ondermijning van onze rechtsstaat (zoals bedreigde rechters, bestuurders en afgeperste ambtenaren). Kortom, de gevolgen van drugs zijn op maatschappelijk niveau niet te overzien. 

Geen onderzoek
Na het versturen van het sms'je zijn de aangetroffen contacten en bijbehorende telefoonnummers verwijderd. De politie doet geen strafrechtelijk onderzoek naar de contactpersonen en mogelijke transacties.