Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ferry Bakx bijgeschreven in Tuin van Bezinning

Laatst gewijzigd op:

Warnsveld - Tijdens de eerstvolgende ceremonie in de Tuin van Bezinning wordt de naam van oud-politiecollega Ferry Bakx bijgeschreven. Dit gebeurt na een officiële aanvraag door korpschef Henk van Essen. ‘Zodat we ook hem daar blijvend kunnen herdenken.’

Oud-collega Ferry Bakx overleed in 2016 tijdens zijn werk als politieagent voor het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire. Hij werd doodgeschoten toen hij ter plaatse kwam bij een overval op een woning. Ferry was toen 45 jaar.

Eerbetoon

Voor het hoofdbureau van de politie in Bonaire staat een gedenkteken voor Ferry. Toch was het een langgekoesterde wens van nabestaanden en collega’s om zijn naam óók bij te schrijven in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Dit officiële monument is in 2006 opgericht als herdenking en eerbetoon aan politiemensen van ons korps, die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van hun functie. Ofwel: In the line of duty. ‘In de Tuin van Bezinning staan we stil bij de schaduwkant van ons prachtige vak. Een vak dat veiligheid brengt voor anderen, maar risico’s voor onszelf’, aldus Henk van Essen.

Beheer

Het beheer van de Tuin van Bezinning is in handen van een onafhankelijke stichting; zij ziet toe op onder meer het onderhoud van het monument en de statuten, waarin is vastgelegd wanneer iemand in aanmerking komt om bijgeschreven te worden. Daarbij gaat het erom dat het overlijden “een direct gevolg is van de uitvoering van de politietaak” en de collega in dienst is van ons korps. En hoewel er in 2017 tijdens de herdenkingsceremonie in de Tuin van Bezinning wel bij Ferry’s overlijden is stilgestaan, werd hij om die laatstgenoemde reden niet bijgeschreven. Tot groot verdriet van veel nabestaanden en collega’s, die zich er daar al jaren hard voor maakten.

Voordracht

De afgelopen tijd boog de korpschef zich over deze zaak. Hij is van mening dat er sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’ en deed daarom een officieel verzoek bij het stichtingsbestuur, om Ferry alsnog in de Tuin van Bezinning bij te laten schrijven. Henk van Essen: ‘Ferry heeft geruime tijd gewerkt bij de Nederlandse politie. Ten tijde van zijn tragische dood in the line of duty was hij nog maar zeer kort werkzaam bij het KPCN. Zijn uitvaart heeft ook met korpseer in Nederland plaatsgevonden. Familieleden van Ferry zijn sinds zijn overlijden telkenmale aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de Tuin van Bezinning. Voor hen is het ontzettend belangrijk dat zij hem ook hier kunnen herdenken.’

Het bestuur van de stichting – die hierover een beslissing neemt – heeft de aanvraag gehonoreerd. Zij deed dit op basis van de zogenoemde “hardheidsclausule” in de statuten, bedoeld om een uitzondering te maken. Dat betekent dat Ferry’s naam tijdens de eerstvolgende herdenkingsceremonie wordt bijgeschreven.

Verhalen blijven delen

Op het monument in de Tuin van Bezinning staan nu 167 namen, bij wie tijdens een jaarlijkse ceremonie wordt stil gestaan. Henk van Essen: ‘Als ik met nabestaanden en collega’s spreek, merk ik hoe rouw en verdriet kunnen verbinden. Kracht kunnen bieden. Het maakt niet uit hoe lang het geleden is, rouw kent geen eindtijd. Het is belangrijk dat we onze verhalen blijven delen. Over Ferry en alle 167 collega’s in de Tuin van Bezinning.’