Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Twee aanhoudingen in milieuonderzoek

Na een langdurig onderzoek van Team Milieu zijn er twee verdachten aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat zij afvalstoffen hebben begraven en verstopt in de bodem én valsheid in geschrifte hebben gepleegd om deze feiten te verdoezelen en geld uit een depot vrij te krijgen. Dit alles gebeurde op een industrieterrein in Kerkrade.

moord en doodslag, onderzoek, plaats delict, pd, fo, forensische opsporing, Foto: Korpsmedia politie

Signalen uit de wijk, klachten en afgegeven signalen van de gemeente en provincie Limburg maakten dat er begin 2021 een onderzoek werd opgestart. De aanbevelingen en dwangmiddelen, waaronder een last onder dwangsom, die door het bevoegd gezag werden opgelegd, hebben destijds niet geleid tot verbetering van de situatie of verandering van gedrag bij de eigenaren van het terrein. Hierop werd in 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart. Uit dit onderzoek is gebleken dat er op het terrein activiteiten hebben plaatsgevonden en dat hierdoor het milieu is geschaad. Door opslag op de onbeschermde bodem en het niet op de juiste wijze afdekken van de opgeslagen afvalstoffen kunnen er schadelijke stoffen diep in de bodem trekken. Verder zijn er aanwijzingen dat er door een of meerdere verdachten veel geld verdiend is door het plegen van dit milieumisdrijf.

Twee verdachten

Op vrijdag 13 oktober werd er in Kroatië een 46-jarige man uit Duitsland aan gehouden. Deze verdachte werd voor verhoor overgeleverd aan de Nederlandse Politie.  De tweede verdachte, een 59-jarige man uit Berghem, verbleef op het moment van de geplande aanhouding eveneens in het buitenland. Hij heeft zichzelf, na telefonische contact waarin aangegeven werd dat hij gesignaleerd stond, gemeld bij de politie.

Veiligheidsgevoel

Het gepleegde milieumisdrijf heeft niet alleen impact op de bodemkwaliteit ter plaatse, maar heeft ook impact gehad ook op het algemeen veiligheidsgevoel in de woonwijk die eraan grenst. Het milieu en het behoud van een goed milieu is een zorg van ons allemaal. Team Milieu is dan ook blij als burgers melding maken van verdachte situaties of zorgelijke ontwikkelingen die men ziet. Samen met alle netwerkpartners en de bevolking doen we ons best om het milieu te beschermen en daar waar mogelijk te herstellen.