Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

‘Veilig Thuis-melding bij demo naar eer en geweten’

De politie heeft de Veilig Thuis-meldingen over bij de Extinction Rebellion (XR)-demonstratie op de A12 aanwezige kinderen naar eer en geweten gedaan. ‘Het heeft niets te maken met een dreigement, straf of een mening over de demonstratie. De veiligheid van kinderen staat voor ons voorop.’

XR-demonstratie september 2023 - Regio 15 - Sebastiaan Barel

Op de A12 bij Den Haag zijn sinds zaterdag dagelijks XR-acties. Omdat het blokkeren van de snelweg is verboden door de burgemeester van Den Haag, gaat het om illegale protestacties en maken de deelnemers zich schuldig aan een strafbaar feit. De afgelopen dagen stelde de politie vast dat sommige ouders hun (jonge) kinderen hebben meegenomen. Ook waren minderjarigen op eigen gelegenheid naar de demonstratie gegaan.

Omdat het een illegaal protest was, kreeg de politie de afgelopen dagen opdracht deze te beëindigen. ‘In het uiterste geval kan daarbij geweld worden gebruikt, zoals de inzet van de Mobiele Eenheid en de waterwerper. Er kunnen dus gevaarlijke situaties ontstaan’, zegt Martine Dijkstra, algemeen SGBO-commandant van de Eenheid Den Haag: ‘We zagen zelfs dat kinderen de voorste rij stonden. Om die reden is de waterwerper toen ook tijdelijk niet ingezet. Kort gezegd vinden wij als politie dat mensen hun kinderen in een potentieel gevaarlijke situatie hebben gebracht door ze mee te nemen naar een illegale protestactie.’

Vorderen

Voordat de politie overgaat tot inzet van geweldsmiddelen wordt standaard aan kwetsbare groepen, waaronder minderjarigen en hun begeleiders de mogelijkheid geboden te vertrekken. Ook de afgelopen dagen waarschuwden en vorderden agenten ouders met de kinderen te vertrekken, om de kinderen zo niet in een risicovolle situatie te brengen.
Niet iedereen gaf gehoor aan de vorderingen. Daarop zijn mensen aangehouden, ook de kinderen die zij bij zich hadden. Vervolgens zijn ruim dertig meldingen gedaan bij meldpunt Veilig Thuis. Dat gebeurt altijd bij kinderen onder de 12 jaar die zijn aangehouden of in een gevaarlijke situatie zijn gebracht. Bij kinderen tot 18 jaar is het aan de agent om te bepalen of de situatie daar aanleiding voor geeft. 
De suggestie dat de meldingen zijn gedaan als dreigement of strafmaatregel richting ouders werpt Dijkstra verre van zich. ‘Collega’s hebben naar eer en geweten gehandeld. Zij maakten zich oprecht zorgen over het feit dat mensen hun kinderen meenemen naar een illegale protestactie. Ons optreden heeft niets te maken met een mening over het protest of het doel daarvan.’

Veilig Thuis

Als de politie zorgen heeft over een jeugdige, is de afspraak dat de politie melding doet bij Veilig Thuis. De aanleiding om zorgen te hebben kan variëren, maar is altijd context-afhankelijk. De politie vindt net als Veilig Thuis dat aan een melding altijd een zorgvuldige afweging vooraf moet gaan en dat de zorgen goed moeten worden onderbouwd. Het belang van het kind staat voor de politie altijd voorop. Als Veilig Thuis van mening is dat de zorgen terecht zijn, kan passende vervolghulp worden ingezet, anders wordt de melding afgesloten. Dijkstra: ‘We staan dus achter het standpunt dat we het protocol volgen bij alle aanhoudingen waarbij minderjarigen zijn betrokken.’

Foto: Regio 15 - Sebastiaan Barel.