Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Speed marathon

De afgelopen week is ook in Nederland bijgedragen aan de week van de snelheid. Het initiatief kwam van Roadpol, een internationale organisatie op het gebied van verkeer. In de eenheid Zeeland-West-Brabant (ZWB) zijn in totaal 46 snelheidscontroles gehouden.

Stockfoto

Vanuit team verkeer is afgelopen week extra aandacht gevraagd voor snelheidshandhaving in de gehele eenheid door de basisteams. Vanuit team verkeer werd iedere dag op snelheid gecontroleerd ook tijdens de nachten.

Er werden door de gehele eenheid ZWB ruim 46 snelheidscontroles gehouden waar met behulp van een laser controle excessen staande werden gehouden en een proces-verbaal kregen. In een aantal gevallen was er ook sprake van middelengebruik (alcohol/drugs) en werd tevens proces verbaal voor artikel 8 WvW opgemaakt.

Naast veel bekeuringen zijn er in totaal 21 rijbewijzen in beslag genomen voor overschrijdingen boven de 50 km/uur te hard.

Enkele opvallende overtredingen
 

  • Breda, Moerlaken: Snorfiets die max 25 km/uur mag reed na correctie 58 km/uur. Het dubbele wat is toegestaan en reden voor invordering van het rijbewijs.
  • Vrouwepolder, N57: bestuurder van een personenauto reed 138 waar 80 is toegestaan: Invordering rijbewijs en het opleggen van een Educatie Maatregel Gedrag
  • Fijnaart, A59: bestuurder van een personenauto reed 160 waar 100 is toegestaan: Invordering rijbewijs.
  • Tilburg, Midden-Brabantweg: In een uur tijd werden 3 rijbewijzen ingevorderd vanwege overschrijding van de snelheid.

Prior

Door de radarwaarnemers zijn 18 controles uitgevoerd op de PRIOR locaties binnen de eenheid. Dit zijn locaties die op basis van analyse van de wegbeheerder en politieteams, als verkeersonveilig naar voor zijn gekomen.

Uitschieters in deze radarcontroles waren:

  • N282 bij Rijen in de wegwerkzaamheden, 3 controles met een gemiddeld overtredingspecentage van 10 procent (totaal 1582 overtredingen)
  • Rijksweg bij Eede, (50 km/uur) 2 controles met een overtredingspercentage van bijna 20 procent (totaal 747 overtredingen)

Helaas hebben we afgelopen week ook gezien dat er diverse ernstige ongevallen zijn geweest waar snelheid een rol heeft gespeeld in de mate van letsel en schade. Ook na deze “week van de snelheid” blijven we handhaven op snelheid en zal het thema meerdere malen eenheid breed terug komen in de handhaving kalender.

Roadpol

Roadpol is een netwerk van Europese verkeerspolitiediensten. Onder leiding van hoge politieambtenaren zet Roadpol zich in de eerste plaats in voor het terugdringen van het aantal doden en ernstig gewonden op de Europese wegen. Onze leden zijn de verkeerspolitiekorpsen van verschillende Europese landen, maar we staan ​​ook open voor landen buiten Europa, want er mogen geen grenzen zijn om levens te redden.

Lees meer over roadpol: https://www.roadpol.eu/