Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Grote milieu en ondermijningscontrole op transport- en afvalstromen

Laatst gewijzigd op:

Enschede - De politie heeft donderdag 4 april met diverse partners een grote controle gehouden aan de Marssteden in Enschede. De actie was gericht op het tegengaan van overtredingen die betrekking hebben op het transport van bodem- en afvalstoffen. Uit eerdere controles bleek dat veel documenten onjuist of niet waren ingevuld. Door het foutief invullen of ontbreken van deze documenten wordt ondermijning gestimuleerd. Ook zorgen de vele grensoverschrijdende transporten van niet herleidbare afvalstoffen voor ondermijnende criminaliteit en concurrentievervalsing.

Uniform arm

Naast de politie sloten ook de Omgevingsdienst Twente, De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Inspectie Leefomgeving en Transport aan. 

In totaal werden er 64 vrachtwagens, 4 trekkers met opleggers en 13 busjes en bestelauto’s gecontroleerd. Negen bestuurders hadden geen vergunning van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Zes keer ontbrak de VIHB-registratie (Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars). Vijf bestuurders hadden hun EVOA-documenten niet op orde (de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Het gaat om economische delicten. 

Eén vrachtwagen werd in beslag genomen en agenten en partners stuitten verder op overbelading (2), niet (compleet) ingevulde begeleidingsbrieven (6), onjuiste kentekenplaten (3), een bestuurder zonder rijbewijs en een niet werkende tachograaf. De NVWA gaf de vervoerder van kippenvlees een boete gezien de omstandigheden waarin het vlees werd vervoerd.   

Gezamenlijk signaal naar vrachtvervoer in en rond Enschede 

De politie kijkt positief terug op de controle. Met controles als deze hopen we een duidelijk signaal af te geven dat we gezamenlijk intensief optreden tegen zoveel mogelijk vormen van milieucriminaliteit en ondermijning. Ook geeft het ons nieuwe inzichten in ondermijnende vormen van (milieu)criminaliteit.