Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Twee personen aangehouden voor doxing

Gepubliceerd op:

Den Haag- Uithoorn - Katwijk - De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor doxing. Een 55-jarige inwoner uit Katwijk werd op woensdagavond 31 januari in Den Haag aangehouden. In een woning in Uithoorn werd op donderdag 1 februari een 54-jarige inwoonster aangehouden. Zij worden er van verdacht een medewerker van het Openbaar Ministerie van arrondissementsparket Den Haag te hebben gedoxt. Per 1 januari 2024 is doxing strafbaar.

De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie van arrondissementsparket Den Haag heeft aangifte gedaan van doxing van één van de medewerkers. Uit onderzoek bleek dat de aangehouden verdachten de medewerker online hadden gedoxt. De twee verdachten worden er van verdacht online persoonsgegevens van deze medewerker verspreid te hebben. Eén van de verdachten riep  op om informatie over deze medewerker aan te leveren. Na  onderzoek konden de twee verdachten  worden aangehouden.

Wat is doxing?
Doxing is het met kwade bedoelingen verzamelen of (verder) verspreiden van persoonlijke, gevoelige of privéinformatie zoals woonadres, telefoonnummer, een foto (bijv. gelaatsafbeelding), naam werkgever en gegevens van familie of combinaties. Kortom, persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.

Verhoging strafbaarstelling
In de nieuwe wet (art 285d Wetboek van Strafrecht) wordt gesteld dat als een slachtoffer van doxing tot een specifieke beroepsgroep hoort de strafmaat met een derde wordt verhoogd. Hieronder vallen onder meer de Koning, leden van het kabinet, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, lid van algemeen vertegenwoordigend orgaan, rechterlijke ambtenaar, advocaat, journalist, buitengewoon opsporingsambtenaar en politieagenten.

Aangifte doen van doxing?
Wanneer je slachtoffer bent van doxing kun je melding en/of aangifte doen. De politie neemt doxing serieus en kan advies geven over de verschillende mogelijkheden. Lees hier meer over.