Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aandacht Bewust voor Politiemensen (ABP) en medezeggenschap in actie

Laatst gewijzigd op:

Blog - Wat doet een politievakbond nu precies en wat voert een medezeggenschap uit? In een notendop uitgelegd maakt een politievakbond zich hard voor de individuele en collectieve belangenbehartiging van haar leden (politiemensen) en de gezamenlijke vakbonden zetten zich in voor goede arbeidsvoorwaarden en een gebalanceerde cao. Het verschil met de medezeggenschap is dat deze zich vooral inspant voor de veiligheid en het welzijn van de collega’s in de organisatie en oog houdt op een correcte uitvoering van de afgesproken arbeidsvoorwaarden en cao-maatregelen. Dit alles gelegitimeerd en beschreven op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

Vaak vindt er een nauwe samenwerking plaats tussen de politievakbonden en de medezeggenschap.

Dit is belangrijk omdat de verdeling van onderwerpen tussen politievakbonden en medezeggenschap niet altijd ‘met een nagelschaartje’ te knippen is. Bij onderwerpen die in het belang zijn van de medewerkers van de politie en het politievak, zoeken beide partijen elkaar op om goede gesprekken te voeren.

Dinsdag 30 januari 2024 was een goed voorbeeld van een zichtbare uiting van zo’n gezamenlijk belang en inspanning. Op die dag werd er in Den Haag door de politievakbonden een actie georganiseerd waarbij het kantoor van de werkgevers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd bezet. Het doel van deze actie was om met de politiek tot een goede regeling te komen zodat collega’s met zwaar werk de mogelijkheid krijgen om eerder te kunnen stoppen.

Ik hoor je denken: ”Ja maar, jullie hebben toch RVU?” (Regeling vervroegd uittreden)
Dat klopt. MAAR dat houdt volgend jaar op.

Collega’s die zwaar werk uitvoeren (en hebben uitgevoerd) en niet voor de tijdelijke regeling in aanmerking komen, dreigen buiten de boot te vallen. Voor ons reden om werkgevers en politiek wakker te schudden! De verwachting is dat een nieuwe RVU-regeling niet spontaan en snel tot stand komt. Daarom kozen de politievakbonden voor een start met enige honderden politiecollega’s. En die waren er ook!

Nadat de eenheden Den Haag en Rotterdam al in de vroege uren de bezetting hadden vormgegeven, arriveerden in de loop van de ochtend bussen vol collega’s uit alle windstreken. Ook zij waren vroeg gestart! De onderlinge sfeer werd gevormd door het enthousiasme van het weerzien, het voelde soms zelfs even aan als een reünie, maar wel één met een duidelijke boodschap; Aandacht Bewust voor Politiemensen die dag en nacht inzet plegen in onze samenleving. Met politici, pers en andere belangstellenden werden gesprekken gevoerd over het onderwerp RVU en de collega’s die zwaar werk doen.

Was jij er niet bij? Dan is dit onze oproep aan jou om er volgende keer op 27 maart 2024 wel bij te zijn! Meerdere leden van de medezeggenschap zijn betrokken bij de organisatie en informeren je graag over verdere acties. Je kan dus altijd contact opnemen met jouw OR.

Overigens is de politie niet de eerste beroepsgroep die zich hard maakt voor een vervroegde uittreding. Werknemers van een commercieel bedrijf uit het zuiden van het land gingen ons voor in een werkonderbreking. Datzelfde bedrijf maakt ook werk van het ‘onder dak brengen’ van hun medewerkers door te investeren in woningen voor hun personeel. Wellicht een goed voorbeeld om te volgen: Aandacht Bewust voor Politiemensen.
Veiligheid en welzijn voor (politie)ambtenaren begint dichtbij in een goede woning en eindigt niet in de laatste plaats bij een duurzame loopbaan!

Bijdrage: Ton Slingerland
Centrale Ondernemingsraad
Portefeuillehouder Financiën en Beheer