Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie durft te kijken in de spiegel van medezeggenschapsland?

Laatst gewijzigd op:

BLOG - Februari 2024 is uitgeroepen tot maand van de medezeggenschap. En die belangstelling voor medezeggenschap is terecht.

Medewerkersparticipatie, al dan niet vormgegeven vanuit de Wet op de Ondernemingsraden, is van belang voor de organisatie en haar medewerkers. Wetenschappelijk is bewezen dat organisaties die medewerkers laten meedenken en -spreken over het werk beter functioneren. Je zou daarom denken dat organisaties en medewerkers staan te springen om elkaar op de werkvloer te ontmoeten om mee te denken en inspraak te leveren.
Als je met collega-medezeggenschappers binnen de politie spreekt over hun motivatie voor de medezeggenschap, is dat zij bijna altijd een bijdrage willen leveren aan de veiligheid en het welzijn van de collega’s en een verbetering van het politievak.

Kenmerkend voor medezeggenschappers is dat zij betrokken en betrouwbaar zijn en dat door hen erkend wordt dat medewerkersparticipatie niet vrijblijvend is. Eigenlijk zou er ‘geen wolkje aan de lucht’ moeten zijn over de bereidheid om deel te nemen aan de medezeggenschap, maar in de praktijk blijkt dat helaas toch anders te zijn.

Je inzetten voor de medezeggenschap: wat betekent dat voor je eigen werk?
Eind 2025 loopt de huidige zittingstermijn van de ondernemingsrade binnen de politie af. Dit betekent dat er voor de periode van 2026 tot en met 2030 nu nieuwe kandidaten klaargestoomd moeten worden om hun plek in te gaan nemen en het medezeggenschapswerk te verrichten. Deze collega’s zullen zich grofweg 40% van hun arbeidstijd inzetten voor de medezeggenschap. Diensten draaien op je team zal op een gedeelde eerste plaats komen te staan met het medezeggenschapswerk.
Een deel van je werkzaamheden zal gaan bestaan uit het voeren van overleggen, stukken doornemen op het gebied van bedrijfsvoering en/of personeelsbeleid. Je bekijkt en bespreekt het strategisch personeelsplan van je eenheid en voert overleg met vertegenwoordigers van de eenheidsleiding. Zomaar een paar voorbeelden van je nieuwe werkzaamheden. Medezeggenschapswerk uitvoeren doe je in het belang van alle collega’s en ons politievak. ‘Pet af’ voor de collega’s die dat gaan doen!

Wat jij nu kan doen
De ervaring vanuit de vorige verkiezingsperiode is dat er hard gewerkt moet worden aan voorlichting en persoonlijke benadering om collega’s oog te laten krijgen voor medezeggenschapswerk. Aan de slag dus ‘nu!’ met het vertellen en delen van verhalen over wat medezeggenschapswerk is en wat het ook kan brengen. Aan de slag met het aan de voorzijde aanbieden van trainingen en workshops.

En voor de collega’s die nog twijfelen om zich kandidaat te stellen voor de medezeggenschap, het volgende: Je krijgt echt wel gelegenheid om na de start in januari 2026 wat aan opleidingen te doen. Andersom word je ook al in januari 2026 geconfronteerd met de eerste overleggen met de bestuurder. Dat klinkt spannend maar laat je niet ontmoedigen. Integendeel zou ik zeggen. Medezeggenschapswerk is zinvol werk voor de collega’s en het politievak. Je leert de organisatie nog beter kennen en je krijgt een eenheidsbreed netwerk.

Interesse?
Heb je interesse? Neem contact op met de secretaris van jouw ondernemingsraad. En voor de zittende collega’s in de ondernemingsraden? Aan de slag! De eenheid in en spraakmakend vertellen over de medezeggenschap. Anderen uitnodigen en aanmoedigen en niet in je eigen spiegel blijven kijken!

Bijdrage: Ton Slingerland
Centrale Ondernemingsraad politie
Portefeuillehouder Financiën en Beheer