Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Verloop onderzoek Schammenkamp (update)

Na de heftige explosie maandagavond 29 januari is de politie non-stop bezig geweest met het onderzoek aan de Schammenkamp. De eerste prioriteit van dit onderzoek is gericht om de vermiste personen te traceren en om vast te stellen hoe dit alles heeft kunnen gebeuren.

Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden over de situatie aan de Schammenkamp.

3 februari 20.00 uur
Vrijdagochtend werd het lichaam van een derde slachtoffer onder het puin aangetroffen. Er kon nog geen identiteit worden vastgesteld. Vandaag bleek dat het slachtoffer inderdaad de laatste vermiste was. Het gaat om een 33-jarige man uit Rotterdam. 

3 februari 19.00 uur
Zaterdag 3 februari hield de politie een 34-jarige Rotterdammer aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen van verdovende middelen op de Schammenkamp. Zijn rol wordt verder onderzocht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook wordt onderzocht of dit de explosie veroorzaakt heeft. Er staan nog steeds diverse scenario's open. Lees hier het persbericht: https://www.politie.nl/nieuws/2024/februari/3/07-rotterdammer-34-aangehouden-voor-vervaardiging-verdovende-middelen.html

2 februari - 10.00 uur
Uit het onderzoek is gebleken dat het gaat om een deel van een lichaam. Dat deel is geborgen en wordt onderzocht. Ook wordt er dna afgenomen om te kunnen komen tot een identificatie. Er wordt verder gezocht of er nog meer delen liggen.

2 februari - 05.30 uur
De politie heeft onder de brokstukken van het wooncomplex het vermoedelijke lichaam aangetroffen van een derde slachtoffer. Dit wordt bij daglicht nader onderzocht door de forensisch rechercheurs. Zij worden hierbij geholpen door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). 

1 februari - 21.45 uur
Zojuist zijn de zoekwerkzaamheden hervat. Alles wordt in het werk gesteld om ook het derde slachtoffer zo snel mogelijk te kunnen vinden. De politie stopt niet met zoeken voordat ook hij gevonden is. 

1 februari - 21.30 uur
Rond 20.30 uur troffen we het lichaam aan van het 22-jarige vermiste slachtoffer. Zijn lichaam is inmiddels geborgen en nadat de familie kort afscheid heeft kunnen nemen, is het lichaam meegenomen voor verder onderzoek. 

1 februari - 12.15 uur

Woensdagavond was het even onrustig op de Schammenkamp waar politie nog steeds met man en macht bezig is om de vermisten zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren. De inspectie bouw- en woningtoezicht beoordeelde dat het instortingsgevaar groot was, waardoor het lange tijd niet veilig te betreden was. Daarom was het nodig om stukje voor stukje het gebouw af te breken. Dit is heel de nacht en ochtend doorgegaan. Nu lijkt het zover dat de laatste noodzakelijke laag eraf is om op zoek te kunnen gaan naar de vermisten en hun lichamen kunnen bergen.

Dit doen rechercheurs van de Forensische Opsporing onder toezicht van de rechter-commissaris en onder leiding van het openbaar ministerie. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Zij zullen tegelijkertijd sporen vastleggen en veiligstellen die nodig zijn voor het onderzoek. Dat onderzoek geeft hopelijk op een later moment de nabestaanden en betrokkenen de antwoorden wat er heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Familieagenten staan in nauw contact met de meest directe familie en informeren hen direct over eventuele ontwikkelingen.

1 februari - 00.30 uur

Vanavond zijn de werkzaamheden bij de Schammenkamp tijdelijk stilgelegd, doordat omstanders het afgezette gebied wilde betreden. Na gesprek keerde de rust terug en zijn de werkzaamheden rond 23:15 uur weer hervat. Hierna besloot een kleine groep terug te keren. Enkelen probeerden wederom over en langs de hekken te klimmen. Twee mannen zijn hiervoor aangehouden. De werkzaamheden gaan vannacht door.

31 januari - 17.30 uur

We hebben eind van de middag een van de vermiste personen overleden aangetroffen. Het is begrijpelijk dat de familie er alles aan wil doen om een familielid te vinden. En net zo begrijpelijk is het dan dat de familie zelf ging zoeken, hoe gevaarlijk ook. Gelukkig ging er niets mis en werd een lichaam gezien. In afstemming met vooral de familie is besloten om het lichaam direct te bergen. Ook voor ons is deze situatie uitzonderlijk complex en vraagt ingewikkelde afwegingen en keuzes. Nu rest het ons de nabestaanden sterkte te wensen, ons te richten op het vinden van de andere vermisten en verder onderzoek te doen naar de oorzaak van de explosie.  

31 januari  - 15.00 uur

We begrijpen alle emoties die leven bij familieleden van de vermiste personen. Het is onze prioriteit om de vermiste personen te vinden en familieleden duidelijkheid te geven. Om duidelijkheid te kunnen geven, is het belangrijk dat hulpverleners zelf geen gevaar lopen. Want dit zou mogelijk de zoektocht naar de vermisten belemmeren en het onderzoek vertragen. Op dit moment is het appartementencomplex nog dusdanig instabiel, dat het binnengaan van het pand te gevaarlijk is. In de loop van de middag zijn mensen het terrein opgegaan en om te voorkomen dat hen iets overkomt, hebben wij hen verzocht weg te gaan. Hulpverleners werken hard om binnen de mogelijkheden van veilig werken het zoeken naar de vermisten in het pand te kunnen starten.

Er is gestart met het zo secuur en veilig mogelijk slopen van het gebouw op advies van bouw- en woningtoezicht. Daarbij wordt van buiten naar binnen en van boven naar beneden te werk gegaan. Met als belangrijkste doel om de vermisten zo snel mogelijk te traceren. Daarnaast wordt een 3D scan gemaakt van het gebied zodat we deze gegevens kunnen gebruiken voor dit onderzoek. Familieagenten zijn ter plaatse aanwezig om de familie die op de locatie aanwezig is te ondersteunen en zo goed mogelijk te informeren.
 

30 januari

Instabiel
Op dit moment blijkt dat het complex te instabiel is om veilig in te werken. De bouwconstructie is dusdanig door de klap vernield dat het voor een ieder te gevaarlijk is om het pand te betreden. Er is vannacht door de brandweer geprobeerd om met een drone beeld te krijgen van de vermisten. De beelden gaven helaas geen duidelijkheid. Ook het zoeken met honden gaf nog onvoldoende duidelijkheid.

Familieagent
Om de familieleden bij te staan en goed te informeren over alle onderzoek stappen die plaatsvinden en nog plaats gaan vinden is een familieagent het eerste aanspreekpunt. Dit is een agent die hierin extra is geschoold.

Plaats Delict
De brokstukken werden vannacht na de gigantische klap, twee straten verderop aangetroffen. Hierdoor moest een heel groot gedeelte rondom het pand worden afgezet om alles veilig te stellen. Vanmiddag is door de Forensische Opsporing aangegeven dat zij die brokstukken gaan verplaatsen zodat een kleinere plaats delict ontstaat. De sporen die in de directe omgeving waren zijn zo veiliggesteld.

Langdurend onderzoek
Hoe moeilijk ook voor de familie van de vermisten wordt er door de experts vanuit gegaan dat het onderzoek geruime tijd in beslag zal nemen. Zoals het er nu uitziet moet het pand zorgvuldig worden ontmanteld om zo bij de eventueel vermisten en hopelijk de oorzaak van dit incident te komen.