Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Uitstel Arbeidsinspectie voor verbeteringen rond C2000

De Arbeidsinspectie geeft de politie nog een jaar de tijd om structurele maatregelen te nemen om de veiligheid van politiemedewerkers bij uitval van C2000 te verbeteren. Verder heeft de Arbeidsinspectie de politie laten weten dat ze een voornemen heeft tot oplegging van een last onder dwangsom. Dat voornemen heeft de politie nog niet ontvangen. Het is daarom nog niet duidelijk wat de Arbeidsinspectie de politie precies vraagt nog aan maatregelen te treffen. Dit wacht de politie af.

De politie had om uitstel gevraagd, omdat zij de komende maanden nog nodig heeft om de update van 60.000 portofoons en meer dan 10.000 mobilofoons af te ronden. Deze update, die zorgt voor beter bereik, paste niet in de eerdere door de Arbeidsinspectie gestelde termijn die afliep op 8 juni jl.

Gelijktijdige aanpak
De eis die de Arbeidsinspectie aan de politie heeft gesteld leidt ook tot urgentie bij partners waarvan de politie afhankelijk is. Alle gebieden waarvan bekend is dat er slecht bereik is, worden gelijktijdig aangepakt. Systeemeigenaar JenV heeft daarvoor 50 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Knelpunten met urgentie aangepakt
Henk Geveke vanuit de korpsleiding verantwoordelijk voor het gebruik van C2000: 'We zijn blij dat de Arbeidsinspectie ons uitstel heeft gegeven. Dat hebben we nodig om de maatregelen die we treffen af te ronden. In het gesprek afgelopen vrijdag hebben we de Arbeidsinspectie ook eindelijk duidelijk kunnen maken dat de politie niet de eigenaar is van het systeem C2000 en dus ook niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het optimaliseren van C2000. Gelukkig heeft JenV als systeemeigenaar daarin verantwoordelijkheid genomen zodat ook daar waar mogelijk met urgentie knelpunten worden aangepakt. Ik ben ervan overtuigd dat collega’s vanaf het najaar beter bereik zullen ervaren en ook beter zijn uitgerust in situaties dat C2000 het laat afweten. Daar doen we dit voor, voor de veiligheid van onze mensen.’