Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Laatst gewijzigd op:

BLOG - Vandaag staan we stil bij de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Een dag die ons herinnert aan de noodzaak om onze inzet voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid te verdiepen. Zowel binnen als buiten de politie.

Het is een moment om te reflecteren op onze eigen houding en acties. En daarbij open te zijn over waar we nog tekortschieten.

Als politie streven we ernaar een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin iedereen zich volledig geaccepteerd voelt, ongeacht hun achtergrond.

Maar we moeten ook eerlijk zijn. We hebben nog werk te doen. Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen dat we diversiteit omarmen. We moeten er actief aan werken om inclusie te bevorderen in al onze processen, besluitvorming en interacties.

Dit gaat niet alleen over interne kwesties. Het raakt ook de manier waarop we ons naar buiten toe presenteren. Als politie hebben we de verantwoordelijkheid om een voorbeeld te stellen voor anderen. Om een baken van gelijkheid en respect te zijn in onze gemeenschap.

Laten we elkaar daarom vandaag beloven om het nog beter te doen. Om actief te werken aan het afbreken van barrières en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Laten we luisteren naar de degenen die worden buitengesloten en hun ervaringen serieus nemen. Alleen door samen te werken kunnen we een werkelijk inclusieve organisatie tot stand brengen.

Maar we moeten onze inzet voor diversiteit en gelijkwaardigheid natuurlijk niet alleen beperken tot vandaag. Het is een voortdurende missie die ons elke dag inspireert en leidt!

Deze boodschap, vanuit de COR portefeuille Privacy en Ethiek, is volledig in lijn met de kernwaarden van de COR en de daarbij behorende portefeuille Privacy en Ethiek. Met deze bijdrage benadrukt de COR dat het nastreven van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid niet alleen een verplichting is, maar een gedeelde verantwoordelijkheid die we serieus nemen. Samen blijven wij werken aan een politieorganisatie waarin iedereen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Samen sterker!

Deze bijdrage is geschreven door Yerrel Haimé
COR portefeuillehouder Privacy & Ethiek