Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Digitale vaardigheden en transformatie

Laatst gewijzigd op:

BLOG - Op 11 maart jl. verscheen het WODC-rapport ‘In- en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtsketen’. Daaruit bleek dat maar een klein percentage van de online criminaliteitszaken daadwerkelijk hebben geleid tot opsporing, vervolging en berechting van daders. Daarnaast bleek ook dat de digitale vaardigheden en kennis over digitale criminaliteit en cybercrime onder politiemedewerkers aandacht behoeft en dat hier meer op geïnvesteerd dient te worden. Want als je een goed politiemens bent, zorg je dat je ook digitaal vaardig bent!

Ik vraag het wel aan de expert
Echter merken wij ook dat deze urgentie niet altijd even duidelijk gevoeld wordt binnen de politie. Want daar hebben wij toch experts voor? Dat is juist de grootste vergissing die door collega’s gemaakt wordt. Het is niet zo dat iedereen hetzelfde (expert)niveau nodig heeft om met digitale taken en onderzoeken aan de slag te gaan. Voor de functie die je bekleedt, is het zeer gewenst dat je juist over voldoende digitale vaardigheden, kennis en middelen beschikt.

Visie
In 2019 zag de Centrale Ondernemingsraad (COR) dit belang ook en schreef het visiestuk ‘Digitaal fit’. Deze visie begon ook met het aandacht vragen voor het investeren in de digitale vaardigheden van politiemedewerkers. Verder stond er onder andere in vermeld dat de kennis die binnen de politie wordt verspreid actueel en goed vindbaar dient te zijn, de systemen waarmee wij werken ‘state of the art’ moeten zijn en met de (digitale) ontwikkelingen in de maatschappij mee dienen te gaan.

Initiatiefvoorstellen
Daarnaast hebben wij als COR de jaren daarna meerdere initiatiefvoorstellen op dit gebied ingediend, namelijk:

  • Jaarlijkse studiedag digitale vaardigheden (digitale IBT)
  • Wet toegankelijkheid
  • Digitaliseren 24/7 en Blauw en reduceren van drukwerk
  • Efficiënt delen en borgen van kennis.

Deze initiatiefvoorstellen hebben ertoe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor deze onderwerpen. Er is de afgelopen tijd vanuit onder andere het boardteam Digitale Transformatie, door een groot aantal collega’s in de eenheden en het PDC geïnvesteerd in de digitale kennis en vaardigheden van politiemedewerkers. Denk hierbij aan opleidingen, cursussen, e-learnings, webinars, digi vakdagen voor de GGP en andere congressen. Maar ook in het tot stand komen van digi kamers en hubs en andere initiatieven op dit gebied. Een aantal jaar geleden is het programma ‘Centurion’ ontstaan om de opvolging van aangiftes van digitale criminaliteit beter te laten verlopen en het oplossingspercentage te verhogen. Ten slotte wordt er in nauwe samenwerking met (keten)partners gekeken hoe digitale criminaliteit en cybercrime voorkomen kunnen worden.

Daarnaast zijn de korpsvakbladen 24/7 en Blauw opgegaan in Blue Magazine, die in plaats van om de maand, nu elk kwartaal verschijnt. En kan je als medewerker kiezen of je het magazine thuis en/of (alleen) digitaal wenst te ontvangen.

Het meest recente initiatiefvoorstel 'Efficiënt delen en borgen van kennis’ is nog in afwachting van een antwoord van de korpschef.

Webinar en podcastserie
Buiten de voornoemde voorbeelden is er geïnvesteerd in opleidingen voor leidinggevenden en de strategische lijn. Dit is begonnen met het leerprogramma ‘Leiderschap bij digitale transformatie’. Hier zijn later verkorte programma’s voor teamchefs en leidinggevenden uit de strategische lijn ontstaan, wat zijn vruchten nu al afwerpt.

Zelf heb ik met veel interesse en plezier het leerprogramma 2022-2023 mogen volgen. Hieruit is de podcastserie ‘De Transformatie Podcast’ ontstaan. Dit doe ik samen met Joshua Surrao van de gemeente Amsterdam. Waar het begon met afleveringen over ons projectonderwerp ‘Cyberveilige evenementen’, is het nu echt uitgegroeid tot een podcast over leiderschap en ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie.

Oftewel, we hebben nog veel te doen en te investeren op het gebied van het voorkomen en oplossen van digitale criminaliteit en cybercrime en het verbeteren van digitale kennis- en vaardigheden, maar er is ook al heel veel gebeurd.

Deze bijdrage is geschreven door Geert-Jan Staal
COR portefeuillehouder Digitalisering en Intelligence