Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Nieuw ME-uniform: betere bescherming, meer comfort

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie krijgt een verbeterd uniform. Zo’n drieduizend ME-collega’s uit heel Nederland krijgen de komende maanden hun ME-kleding aangemeten. Het nieuwe ME-uniform biedt meer bescherming en meer draagcomfort. Het uniform is speciaal ontworpen voor de specifieke taken van de ME en de drie fasen van op- en afschalen. ME-collega’s van alle eenheden zijn betrokken bij het ontwikkelen en het testen van het nieuwe uniform.

ME’ers in de tweede fase van opschaling: met extra bescherming, maar zonder helm en schild

Paul van Musscher, directeur Politiedienstencentrum: 'Het is belangrijk dat onze operationele collega’s veilig én goed hun werk kunnen doen. De afgelopen jaren kregen collega’s meerdere keren te maken met heftige rellen en gericht geweld. Het nieuwe uniform biedt in zulke situaties betere bescherming, terwijl ook het draagcomfort is toegenomen, onder meer door het combineren van verschillende kledinglagen en betere ventilatie. Bij de ontwikkeling hebben wij continu rekening gehouden met de wensen van de ME’ers. Zij weten als geen ander waar het uniform aan moet voldoen.'

Flexconcept

Inzet van de ME is erop gericht om verstoring van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Volgens het flexconcept van de Nederlandse politie, kan de ME in drie fases worden op- en afgeschaald. In de eerste fase doen ME’ers hun werk als gewone agent, bijvoorbeeld om een betoging in goede banen te leiden. Afhankelijk van de dreiging, kan worden opgeschaald, waarbij beschermingsstukken over het uniform worden aangetrokken. Bij ernstige verstoringen van de openbare orde, volgen in de laatste fase ook de helm en het schild.

Frank Paauw, landelijk portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing: 'We staan liever tussen burgers en niet ertegenover. We hebben gezocht naar een uitstraling die past bij onze politie, zonder concessies te doen aan de bescherming en veiligheid.'

Voordelen

Het nieuwe uniform kent een aantal voordelen ten opzichte van het vorige. Zo wordt door betere ventilatie het vasthouden van lichaamswarmte zoveel mogelijk beperkt. Door het combineren van verschillende kledinglagen, kan het uniform bovendien beter worden aangepast aan verschillende weersomstandigheden. De beschermingsstukken worden over de kleding gedragen en bieden betere bescherming voor kwetsbare lichaamsdelen, zoals het sleutelbeen. De gebruikte materialen zijn brandvertragend en voorzien van de nieuwste technieken om vlammen te doven.

ME’ers betrokken

De ME-collega's zijn door het Politiedienstencentrum vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe uniform. Het begon met try-out dagen in 2019 waarbij uniformen en protectiematerialen zijn bekeken en getest. Er zijn brainstormsessies geweest met gebruikers en gebruikers hebben de kleding in de praktijk getest tijdens de draagproeven.

ME’er Andrea nam deel aan de draagproeven: 'Het is mooi om te zien hoe onze suggesties zijn meegenomen. Dat zit ‘m soms maar in kleine dingen, zoals de bevestiging van de schouderstukken aan de armprotectie, waardoor deze makkelijk aan te brengen zijn. Maar het is vooral een uniform geworden dat comfortabel zit en waarin ik goed en veilig mijn werk kan doen.'