Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politie schaalt fors op bij gijzeling in Ede en houdt verdachte aan

Op zaterdag 30 maart rond de klok van 5.30 uur werd de politie telefonisch gealarmeerd over een gijzeling in een café aan de Nieuwe Stationsweg in Ede. De politie schaalde fors op. Rond de klok van 12.30 uur werd de gijzeling zonder geweld en letsel beëindigd en kon een 28-jarige verdachte man uit Ede worden aangehouden.

De politie werd vanochtend in alle vroegte gealarmeerd over een ophanden zijnde gijzeling in een horecaonderneming aan de Nieuwe Stationsweg in het centrum van Ede. De eerste politie-eenheden die ter plaatse gingen namen poolshoogte en bevestigde de situatie van een gijzeling. In een café werden vermoedelijk vier mensen gegijzeld door één persoon.

Bij de melding van de gijzeling werd gesproken over wapens en een tas met explosieven. Met die informatie werd met het oog op de veiligheid flink opgeschaald. Die veiligheid richt zich dan op de veiligheid van de betrokken mensen bij de gijzeling en alle omwonenden op die locatie. De omgeving werd ruim afgezet. Hiermee wordt een veilige ruimte gecreëerd in geval van een eventuele explosie en als doel het organiseren van werkruimte voor alle specialistische diensten die ter plaatse zullen komen.

Specialisten en hulpdiensten

De politie hield rekening met alle scenario’s die bij deze situatie denkbaar waren.  En dat was te zien bij alle maatregelen die er werden genomen en de aanwezigheid van alle specialisten die binnen de afgezette werkruimte zichtbaar werden.  Zo werd de Explosievenopruimingsdienst (EOD) opgeroepen, onderhandelaars kwamen ter plaatse en de dienst speciale interventies (DSI) kwamen met hun menskracht en materiaal ondersteuning bieden. Ook werden er tal van hulpdiensten ingeschakeld zoals brandweer en gemeente voor het bieden van ondersteuning.

 

Met zo min mogelijk gevolgen

De inzet van de politie is er altijd op gericht om de situatie zonder de inzet van geweldmiddelen te beëindigen. Onze onderhandelaars zijn onze stille krachten die dat buiten het zicht van eenieder voor hun rekening nemen. Ze gaan in gesprek en proberen een relatie op te bouwen en vertrouwen te winnen. Maar ook mee te denken en een uitweg te bieden in een situatie waar die vanuit het perspectief van de verdachte er soms niet meer lijkt te zijn.  Ondertussen bereidt de DSI zich voor op andere scenario’s. Alles werkt met elkaar samen.

 

Vrijlaten van gegijzelden

Rond 11.15 uur kwam er beweging vanuit het pand en werden er drie gegijzelden vrijgelaten. Net na 12.30 uur, kwam de vierde en ook laatste gegijzelde naar buiten. Aansluitend, enkele minuten later kwam de verdachte naar buiten. Deze werkte rustig mee en kon worden aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Daarmee was de situatie deels onder controle.

 

Vervolgonderzoek in verband met mogelijke aanwezigheid explosieven

Ook voor de eventuele dreiging met explosieven werd door de EOD in het pand nader onderzoek verricht. Deze konden na enige tijd het sein veilig geven. Er bleken geen explosieven in de tas dan wel in het pand.  Rond 14.00 uur werden de zichtbare maatregelen en afzettingen afgebouwd. Het onderzoek zette zich binnen in het pand verder voort.

 

Opsporing

Nu was het de taak van de forensische -en tactisch rechercheurs om in het pand onderzoek uit te voeren in het pand. De locatie werd aangemerkt als plaats delict en eventuele sporen die voor het opsporingsonderzoek relevant zijn worden dan in beslag genomen.  Bij dat onderzoek hoort ook het horen en opvangen van de slachtoffers, getuigen en vanzelfsprekend de verdachte in dit onderzoek. Onder leiding van het Openbaar Ministerie zal bij dat opsporingsonderzoek ook zaken als een motief of beweegreden aan de orde komen.  Op basis van de nu beschikbare informatie wordt geen rekening gehouden met een terroristisch motief. Het opsporingsonderzoek zal nog geruime tijd in beslag nemen.

 

Opvangen van slachtoffer

De slachtoffers van deze gijzeling zijn behoorlijk geschrokken en aangeslagen. Naast het doen van hun verhaal is er ook aandacht voor hun mentale welzijn. Hiervoor worden professionals ingeschakeld zoals bureau slachtofferhulp.

 

2024144825 RV