Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Integrale veiligheidscontrole: samen voor een veilig Maastricht

Gepubliceerd op:

Maastricht - Donderdagmiddag- en avond 7 maart vindt er in Maastricht een grote integrale veiligheidscontrole plaats op het Radiumplein. Doordat er bij de controle wordt samengewerkt met veel verschillende partners, wordt er effectief en efficiënt ingezet op de aanpak van verkeersveiligheid en criminaliteit. De verwachting is dat de controle nog de hele donderdagavond in beslag zal nemen. Vrijdag zullen de resultaten bekend gemaakt worden.

Integrale veiligheidscontrole: samen voor een veilig Maastricht

De kracht van deze controle zit in het samenwerken. Organisaties die deelnemen aan de controle zijn Gemeente Maastricht, het Openbaar Ministerie (afpakteam), Politie, Belastingdienst, Sociale Recherche, Douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, RDW en de Dienst Vervoer en Ondersteuning.

Internationaal

Namens de Politie is het basisteam Maastricht de belangrijkste regievoerder. Daarnaast zullen ook politiemedewerkers van het Team Verkeer, Basisteam Westelijke Mijnstreek, Team Arrestantentaken, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, en de Landelijke Eenheid deelnemen. Diverse politiestudenten worden in de gelegenheid gesteld ervaring op te doen. Ook zullen politiecollega’s van een aantal aangrenzende politiekorpsen participeren. Daarmee kent de integrale controle tevens een internationaal karakter. Dat is geen toeval, aangezien de aanpak van rondtrekkende criminele bendes (mobiel banditisme) een belangrijk onderdeel van de controle is.

Aandachtspunten

Via de controle wordt er ingezet op een verkeersveilig Maastricht waarbij de verkeersdeelnemers weer extra bewust gemaakt zijn van hun rol en verantwoordelijkheden als verkeersdeelnemer. Weggebruikers worden gecontroleerd op hun gedragingen en de staat van de voertuigen. Daarnaast is de controle een middel om nog beter zicht te krijgen op wie zich zoal naar en in Maastricht begeeft. Veelvoorkomende criminaliteit als zakkenrollen, winkeldiefstallen, inbraken en voertuigcriminaliteit is in veel gevallen te herleiden naar internationaal rondtrekkende criminele bendes. Door deze controles en de informatie die het oplevert, kunnen politie en andere partijen zich nog beter wapenen in de strijd tegen deze vorm van mobiel banditisme.

Samen voor een veilige stad

Veiligheid en handhaving van de gemeente Maastricht zijn samen met politie aanwezig om inwoners en bezoekers te informeren over preventieve maatregelen zie zij zelf kunnen nemen. Criminelen maken misbruik van de gelegenheid die ze geboden krijgen. Denk aan een niet goed weggeborgen portemonnee of telefoon of het in de auto laten liggen van waardevolle spullen.

Veilig Maastricht

Ook in het verleden zijn er met regelmaat dergelijke integrale veiligheidscontroles in en rondom Maastricht georganiseerd. Deze controle valt echter op door de omvang van het geheel en de vele organisaties die deelnemen. Op deze manier wordt er integraal en zelfs internationaal gewerkt aan een Veilig Maastricht.