Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Reactie korpschef op onderhandelingsakkoord

De korpschef herkent in dit onderhandelingsakkoord een aantal voor de politie belangrijke ambities, maar vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid. 'Zichtbaarheid in de wijk en op het web is voor de politie enorm van belang', aldus korpschef Janny Knol.

Korpschef Janny Knol

'Het nieuwe kabinet erkent dat de problematiek rondom personen met onbegrepen gedrag niet thuishoort bij de politie, maar bij de zorg. Het is dan wel van belang dat de zorg voldoende toegerust wordt. Voor de vele ambities uit het onderhandelingsakkoord geldt wat mij betreft dat deze uitvoerbaar moeten zijn.'
 

Stabiele financiering

De politie heeft structureel 200 miljoen euro nodig om haar werk te doen. Zonder dit extra geld kan de organisatie niet blijven doen wat ze nu doet. Korpschef Janny Knol: 'ik wil voorkomen dat meer agenten uit het straatbeeld verdwijnen en dat de opsporing achteruitgaat. De politie moet dicht bij de burger staan. Stabiele financiering van de politie is een voorwaarde om niet noodgedwongen te hoeven schrappen in onze formatie. Ik zie dat nog onvoldoende terug in het financiële plaatje van dit onderhandelingsakkoord.'