Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Drugscijfers eenheid Den Haag: locaties synthetische drugs gelijk, meer dumpingen

In de eenheid Den Haag zijn in 2023 12 productielocaties van synthetische drugs, cocaïne en heroïne ontmanteld. Daarnaast zijn er 11 opslaglocaties van chemicaliën en/of hardware voor het productieproces van synthetische drugs aangetroffen. Die cijfers zijn vergelijkbaar met het jaar ervoor toen er 14 productielocaties werden ontmanteld en er eveneens 11 opslaglocaties ontdekt werden. Het aantal dumpingen van drugsafval is met 5 gestegen naar 20. De hennepcijfers volgende de landelijke dalende trend die zich de afgelopen jaren laat zien.

In 2023 zijn in Eenheid Den Haag 12 productielocaties voor synthetische drugs, cocaïne en heroïne ontmanteld, ten opzichte van 14 in 2022. In de gemeente Den Haag werden laboratoria bijna uitsluitend in woningen gevonden, waarbij de opstelling vaak kleinschalig en provisorisch bleek. Op andere plekken in de eenheid werden laboratoria met name gevonden in panden op bedrijventerreinen, schuren, en één keer in een vakantiewoning op een recreatiepark. ‘De gevaren van een drugslab kunnen enorm groot zijn, zeker in een bewoonde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan explosiegevaar maar ook de (zware) criminiliteit die het met zich meebrengt’, aldus Anil Soerdjbalie, portefeuillehouder Ondermijning in de eenheid Den Haag. ‘Het is daarom van groot belang dat we hier als politie bovenop zitten, samen met onze partners in de aanpak. Daarin gebeuren al veel goede dingen, maar ik denk dat er zeker op het gebied van informatiedeling tussen de verschillende partners nog stappen te maken zijn.’

Wat betreft het aantal dumpingen van drugsafval in de eenheid laat 2023 een lichte toename zien ten opzichte van de jaren daarvoor. In totaal zijn er 20 dumpingen geregistreerd in de Eenheid Den Haag. Deze incidenten vinden redelijk verspreid plaats over de gehele eenheid. Dumpingen komen net zo vaak voor in landelijk gebied als in (de buurt van) stedelijk gebied, waarbij de meeste dumpingen plaatsvinden aan de randen van stedelijk gebied en in de buurt van N-wegen. 

In het nationaal overzicht drugslocaties worden ook de cijfers over hennep opgenomen. In tegenstelling tot de cijfers van synthetische drugs, heroïne en cocaïne, laten de hennepcijfers de laatste jaren landelijk een dalende trend zien. Dit vertaalt zich ook door in de eenheid Den Haag waar het aantal aangetroffen hennepkwekerijen daalde van 170 in 2022 naar 104 in 2023. Ook het aantal hennepstekkerijen en – drogerijen is afgelopen jaar verder gedaald: 2 stekkerijen in 2023 ten opzichte van 7 het jaar ervoor. Eén drogerij werd in 2023 aangetroffen, vergeleken met 4 in het jaar ervoor. 

‘Om focus aan te brengen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waar drugs een belangrijk onderdeel van uitmaakt, zijn een aantal onderwerpen tot prioriteit verheven,’ licht Soerdjbalie toe. ‘In de wat wij noemen de ambitiebrief staat beschreven op welke speerpunten wij ons richten waar het de aanpak van ondermijnende criminaliteit betreft: jonge aanwas, mainports (waaronder het programma Weerbare Sierteeltsector), Scheveningen Haven, buitengebieden en bedrijventerreinen. Door deze focus aan te brengen, geeft dat richting wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. Dat gaat ons helpen om de maatschappij weerbaarder te maken tegen invloeden van ondermijnende criminaliteit, barriéres op te werpen voor criminelen en criminele netwerken op te rollen.’

In eenheid Den Haag werden op de volgende locaties drugslabs, opslaglocaties of afvaldumpingen geconstateerd: 

Productielocaties
Den Haag, Naaldwijk, Noordwijk, Zoetermeer, Honselersdijk, Moerkapelle en Boskoop

Opslag
Alphen aan den Rijn, Den Haag, Rijswijk, s-Gravenzande, Ter Aar, Waddinxveen, Zoetermeer, Delft, en Moordrecht 

Dumpingen drugsafval
Alphen aan den Rijn, Wateringen, Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Gouderak, Hillegom,Moordrecht, Nieuwerbrug aan den Rijn, Nieuwveen, Rijswijk, Ter Aar, Voorhout, Zevenhuizen, Den Haag, Delft, Waddinxveen en Zoetermeer