Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Bezetting Binnengasthuisterrein

Verklaring namens de Amsterdamse driehoek:

‘De driehoek treedt op dit moment niet op tegen de bezetting van het Binnengasthuisterrein. De UvA heeft geen aangifte gedaan van huisvredebreuk en de activisten ook niet gevorderd te vertrekken. De UvA heeft aangegeven tijd nodig te hebben voor overleg met de studenten en te kunnen de-escaleren. De politie heeft daarom op dit moment geen titel om binnen te treden. Dit is een verschil met de situatie op maandag op het Roeterseiland waar wel is gevorderd door de UvA en ook aangifte is gedaan van erfvredebreuk. De driehoek vindt het niet verantwoord om op dit moment de verschillende barricades rond het terrein te ontruimen. De kans op escalatie en wanordelijkheden is groot en bij gebrek aan genoeg voorbereidingstijd en agenten levert dat een onveilige situatie op voor de politie, activisten en omstanders. Deze besluiten gelden alleen voor de komende nacht.’