Ga naar content

(2015) Misdaadcijfers 2014

Het jaarverslag 2014 van de politie maakt onder andere zichtbaar dat de criminaliteit het afgelopen jaar met tien procent daalde. Dit is een voortzetting van de trend die al zichtbaar is sinds 2011.

Het aantal woninginbraken en overvallen daalde fors en de streefcijfers rond straatroof en geweld haalde het korps ruim. Er was meer aandacht voor de aanpak van cybercrime. Daarbij zorgde de politie, in samenwerking met haar partners, voor een veilig, waardig en onverstoord verloop van de Nucleair Security Summit en leverden veel politiemensen een bijdrage aan het onderzoek naar de ramp met vlucht MH-17. En dat ondanks de ingrijpende veranderingen die samenhangen met de wording van één landelijk korps en die een zware wissel trekken op mens en organisatie.

Het jaarverslag kent zes hoofdstukken:

  1. de realisatie van de nationale politie;
  2. de behaalde resultaten op de landelijke prioriteiten;
  3. de uitkomsten van de veiligheidsmonitor;
  4. de sterkte van de politie;
  5. het aanvalsprogramma informatievoorziening;
  6. veiligheid, integriteit en klachten.

Download het jaarverslag 2014 en de jaarcijfers 2014.