Ga naar content

Aanrijding

Of u bestuurder, inzittende of slachtoffer bent, de gevolgen van een verkeersongeval kunnen ingrijpend zijn. Wat kan de politie voor u doen? En waar kunt u terecht als u betrokken bent bij een aanrijding?

Inhoudsopgave

Wat moet ik doen als ik betrokken ben bij een aanrijding?

Op de plaats zelf:

  • Breng eerst uzelf en andere betrokkenen in veiligheid en zorg voor eventuele gewonden. Als het niet strikt nodig is (voor bijvoorbeeld de veiligheid), verplaats een gewonde dan niet, maar leg wel iets warms over hem of haar heen, zoals een jas of een deken.
  • Bel politie en/of ambulance als dit nodig is (bij gewonden of ernstige schade). Zijn er geen gewonden en geen ernstige schade, dan kunt u de aanrijding zelf afhandelen.
  • Als de auto’s nog kunnen rijden, probeer deze dan zo snel mogelijk naar een veilige plek te rijden. Als uw auto niet meer kan rijden, maar u bent zelf nog wel ongedeerd, zorg dan dat u zo veilig mogelijk staat (achter de vangrail, als deze er is). Bent u op de snelweg, trek dan uw veiligheidshesje aan en ga in de rechterberm staan (nooit op de vluchtstrook en als het kan achter de vangrail). Bel als er gewonden zijn of als de aanrijding plaats vond op de snelweg direct 112. Zet uw gevarendriehoek neer om ander verkeer te waarschuwen. Maak als het kan foto’s van de situatie en de schade voor het verplaatsen van de voertuigen. Blokkeert u het verkeer niet én staan de voertuigen veilig? Laat dan de voertuigen staan.
  • Ga nooit weg bij het ongeval zonder uw gegevens aan de andere partij te geven. Dit is strafbaar, ook bij een lichte aanrijding.
  • Handel de schade direct af  digitaal via mobielschademelden.nl of vul het Europees schadeformulier in.
  • Voor het digitaal afhandelen van de schade moet één van beide partijen in het bezit zijn van smartphone of tablet, voor de ander volstaat een mobiele telefoon. De gegevens komen direct terecht bij beide verzekeringsmaatschappijen.

Achteraf:

  • Bent u gewond of hebt u klachten? Ga naar uw huisarts, ook als uw klachten weinig voor lijken te stellen. Het is niet alleen belangrijk voor uw gezondheid, maar ook voor het verhalen van de schade. Wacht hier niet te lang mee. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het is aan te tonen dat uw klachten door uw verkeersongeluk komen.
  • Houd een overzicht bij van de kosten die u door uw aanrijding moest maken. Denk aan medische kosten, vervoerskosten, reparaties, etc. Bewaar zoveel mogelijk rekeningen en bonnen. Dit kan als bewijs dienen voor de geleden schade.
  • Heeft u de aanrijding gemeld via mobielschademelden.nl, dan hoeft u daarvoor niets meer te regelen. Heeft u een Europees Schadeformulier ingevuld, vergeet dan niet binnen 24 uur uw verzekering in te lichten over de aanrijding.
  • Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan een rechtshulpverlener kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de andere partij en het verhalen van de geleden schade.

Komt de politie altijd ter plaatse?

Natuurlijk komt de politie als er gewonden zijn of de schade erg groot is. Maar ook als de partijen er onderling niet uitkomen, er sprake is van (verbale) agressie, of de politie op een andere manier hulp moet verlenen. Maar als dat niet het geval is, komt de politie niet altijd ter plaatse. Dat is ook niet nodig. Het uitwisselen van gegevens en het afhandelen van de schade kan dan namelijk zeer eenvoudig door de betrokkenen zelf worden geregeld. Maak meteen foto’s van het ongeval en de schade. Maak vervolgens de rijbaan vrij en vul samen met de andere partij de vragen op mobielschademelden.nl in of het Europees schadeformulier. Noteer daarbij ook de gegevens van eventuele getuigen. Bij het invullen van het Europees schadeformulier, moet u vervolgens uw verzekeringsmaatschappij nog inlichten. Bij gebruik van mobielschademelden.nl is dat niet nodig.
De politie komt wel ter plaatse als er gewonden zijn, als er sprake is van forse schade, alcoholmisbruik, of als op een andere manier hulp moet worden verleend.

Ik ben getuige geweest van een aanrijding en heb tips voor de politie.

Maak gebruik van het meldformulier op onze website.

Stichting Processen-Verbaal

Als de politie ter plaatste komt bij een ongeval en er zijn gewonden of forse schade, dan maakt de politie een rapportage op. De ongevalsinformatie wordt verstrekt aan de Stichting Processen-Verbaal te  (Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag Deze stichting treedt op als tussenpersoon voor uw verzekering en de politie. Indien nodig vraagt uw verzekering alle informatie bij de Stichting aan. Ook eventueel opgemaakte processen-verbaal van het ongeval zijn aan te vragen bij de Stichting. U kunt zelf ook alle informatie bij de Stichting opvragen.

Ik ben slachtoffer van een aanrijding en heb hulp nodig.

De politie treedt vooral op als acute hulpverlener aan slachtoffers en spoort de strafbare feiten op. Heeft u hulp nodig? Slachtofferhulp Nederland kan u op een later moment helpen met de afhandeling van de schade en het verwerken van eventuele emoties.