Ga naar content

Verkeersongeval of aanrijding

Of u bestuurder, inzittende of slachtoffer bent, de gevolgen van een verkeersongeval kunnen ingrijpend zijn. Wat kan de politie voor u doen? En waar kunt u terecht als u betrokken bent bij een aanrijding?

Inhoudsopgave

Wat moet ik doen als ik betrokken ben bij een verkeersongeval?

Op de plaats zelf

  • Zijn er gewonden? Bel 112. Verleen alvast eerste hulp. Als het niet strikt nodig is (voor bijvoorbeeld de veiligheid), verplaats een gewonde dan niet, maar leg wel iets warms over hem of haar heen, zoals een jas of een deken. Geen gewonden? Als er geen gewonden zijn en er geen ernstige schade is, dan kunt u de aanrijding zelf afhandelen.
  • Breng uzelf en andere betrokkenen in veiligheid door zover mogelijk in de rechterberm te staan (achter de vangrail als dat kan) en een veiligheidshesje aan te trekken.
  • Als de auto’s nog kunnen rijden, probeer deze dan zo snel mogelijk naar een veilige plek te rijden. Lukt dat niet? Zet dan uw gevarendriehoek neer om ander verkeer te waarschuwen. Maak als het kan foto’s van de situatie en de schade vóór het verplaatsen van de voertuigen.
  • Ga nooit weg bij het verkeersongeval zonder uw gegevens aan de andere partij te geven. Dit is strafbaar, ook bij een lichte aanrijding. Lees hier meer over doorrijden na een ongeval.
  • Handel de schade af door een Europees schadeformulier in te vullen. Op je smartphone of tablet is dat ook mogelijk via mobielschademelden.nl of de app van Mobiel Schade Melden.  

Achteraf

  • Heeft u het verkeersongeval gemeld via mobielschademelden.nl, dan hoeft u daarvoor niets meer te regelen. Heeft u een Europees Schadeformulier ingevuld, vergeet dan niet binnen 24 uur uw verzekering in te lichten over de aanrijding.
  • Bent u gewond of hebt u klachten? Ga naar uw huisarts, ook bij kleine klachten. Dat is niet alleen belangrijk voor uw gezondheid, maar ook voor het verhalen van de schade. Wacht hier niet te lang mee. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het is aan te tonen dat uw klachten door het verkeersongeluk komen.
  • Houd een overzicht bij van de kosten die u door uw verkeersongeval moest maken. Denk aan medische kosten, vervoerskosten, reparaties, etc. Bewaar zoveel mogelijk rekeningen en bonnen. Dit kan als bewijs dienen voor de geleden schade.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan een rechtshulpverlener u helpen bij het aansprakelijk stellen van de andere partij en het verhalen van de geleden schade

Komt de politie altijd ter plaatse?

Nee, niet altijd. De politie komt bij een ongeval ter plaatse als er gewonden zijn, de schade erg groot is, er sprake is van rijden onder invloed, zonder rijbewijs of zonder verzekering, als de partijen er onderling niet uitkomen, de rijbaan niet vrijgemaakt kan worden of er sprake is van (verbale) agressie. In de meeste andere gevallen is de komst van politie niet nodig. De politie gaat namelijk niet over de schuldvraag van het verkeersongeval, dat is aan de verzekeringen. Het uitwisselen van gegevens en het afhandelen van de schade hiervoor moeten betrokkenen zelf regelen. Twijfelt u of de afhandeling eerlijk verloopt? Maak dan foto’s van het ongeval en de schade. Als er getuigen zijn, noteer dan ook zijn/haar gegevens.

Ik ben betrokken bij een eenzijdige aanrijding. Wat moet ik doen?

Als u tegen iets aanrijdt, moet u dit melden bij de politie. Als u bijvoorbeeld tegen een paaltje rijdt, laat dit de politie weten. Meldt u het zelf niet, maar een getuige geeft het door, dan bent u verdachte van een misdrijf. Veel schade aan straatmeubilair, zoals bankjes, handelt u af met de gemeente of provincie. Rijdt u tegen een stilstaande auto aan? Probeer dan de eigenaar te achterhalen. Lukt dat niet, laat dan uw gegevens achter onder de ruitenwisser van de auto en meld de aanrijding bij de politie via 0900-8844.

Ik ben getuige geweest van een aanrijding en heb tips voor de politie.

Het is belangrijk dat u uw tips meldt bij de politie. Dat kunt u eenvoudig doen door ons meldformulier in te vullen.

Wat doet de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA)?

Bij ernstige verkeersongevallen onderzoekt de VOA van de politie de toedracht van het ongeval. Daarvoor wordt onder meer gebruikgemaakt van overzichtsfoto’s, (snelheids)metingen en reconstructies. De VOA is een gespecialiseerde afdeling van de Forensische Opsporing.

Bij de VOA wordt soms gebruik gemaakt een 3D-backpack. Als ergens een ongeluk is gebeurd of een ander ernstig misdrijf, dan wil de politie die plek snel en goed in kaart brengen. Dat helpt namelijk bij de opsporing. Hiervoor worden foto's en films gemaakt. Nu is er een nieuw apparaat dat helpt om die beelden goed vast te leggen: de 3D-backpack. Met deze high-tech-rugzak kan een 3D-plattegrond worden gemaakt van de zogeheten plaats delict. 

3d backpack

Stichting Processen Verbaal

Als de politie bij een verkeersongeval komt, dan maakt zij een rapportage op. De ongevalsinformatie gaat naar de Stichting Processen Verbaal in Den Haag. Deze stichting treedt op als tussenpersoon voor uw verzekering en de politie. Indien nodig vraagt uw verzekering alle informatie bij de stichting op. Ook eventueel opgemaakte processen-verbaal van het ongeval zijn op te vragen bij de stichting. U kunt zelf ook voor alle informatie bij de stichting terecht.

Ik ben slachtoffer van een verkeersongeval en heb hulp nodig.

Slachtofferhulp Nederland is gespecialiseerd om u te helpen na een ongeval. Zij helpen ook met de afhandeling van de schade en het verwerken van eventuele emoties. De politie treedt vooral op als acute hulpverlener aan slachtoffers op de plaats van het ongeval en spoort de strafbare feiten op.