Ga naar content

AMBER Alert

Elke dag raken kinderen vermist in Nederland. Veel vermiste kinderen zijn zelf weggelopen en worden meestal gauw weer gevonden. Ieder vermist kind loopt een risico. Daarom vraagt de politie op allerlei manieren aandacht voor de vermissing van een kind. Via AMBER Alert maar ook via een Vermist Kind Alert, politie.nl en sociale media.

Inhoudsopgave

Wat is AMBER Alert?

AMBER Alert is het waarschuwingssysteem dat in landelijke berichten burgers vraagt uit te kijken naar een vermist kind. Via sms, sociale media, landelijke media, digitale reclameborden en veelgebruikte apps wordt het AMBER Alert gedeeld. Zelfs op pinautomaten in Nederland kan een AMBER Alert verschijnen. Met drie miljoen deelnemers en een bereik van ruim twaalf miljoen Nederlanders, is dit het grootste burgerparticipatie-initiatief in Europa.

Gemiddeld gebruikt de politie één of twee AMBER Alerts per jaar. Kijk op de website van AMBER Alert Nederland om te zien hoe u AMBER Alert kan instellen voor sms, mail of sociale media. Of download de app.

Wanneer gebruikt de politie een AMBER Alert?

Dagelijks lopen kinderen van huis weg. Deze kinderen zijn meestal gauw weer terecht. Enkele keren per jaar komt het voor dat een kind ontvoerd wordt en in levensgevaar is. Vaak is de ontvoerder een bekende van het kind. Het risico bestaat dat de dader het kind om het leven brengt. Bij zulke ontvoeringen zet de politie direct een AMBER Alert in.

De politie gebruikt alleen een AMBER Alert als:

1. het kind zeer waarschijnlijk is ontvoerd door een onbekende of als het kind in direct levensgevaar is.
2. het kind jonger is dan 18 jaar. 
3. er voldoende informatie over de vermissing is (denk aan informatie over de mogelijke dader of de gebruikte auto).

Wanneer gebruikt de politie geen AMBER Alert?

De politie gebruikt meestal geen AMBER Alert bij een ontvoering door de vader, moeder of ander familielid. Bij vermissingen met een lager risico gebruikt de politie een Vermist Kind Alert. Ieder vermist kind loopt een risico. Maar de mate van dit risico is niet altijd passend bij een AMBER Alert. Een AMBER Alert wordt alleen bij de hoogste risicovermissingen gebruikt. Dat is de kracht van het AMBER Alert.

Wat is een Vermist Kind Alert?

De politie kan ook een Vermist Kind Alert gebruiken bij een vermissing. Dat gebeurt wanneer het kind niet direct in levensgevaar is, maar als de politie zich wel ernstige zorgen maakt om het welzijn van het kind. Net als bij het AMBER Alert is snel en gericht handelen noodzakelijk.

Gemiddeld gebruikt de politie twintig keer per jaar een Vermist Kind Alert. Kijk op de website van AMBER Alert Nederland om te zien hoe u een Vermist Kind Alert kan instellen voor sms, mail of sociale media. Of download de app.

AMBER Alert Europe

Het doel van AMBER Alert Europe is Europese samenwerking te verbeteren bij vermissingen van kinderen. AMBER Alert Europe verzorgt politietraining, stimuleert politiesamenwerking over de grens en faciliteert AMBER Alertsystemen voor Europese lidstaten.

Preventievideo voor kinderen

Deze preventievideo 'Samen slim met Simon' geeft tips aan kinderen om te voorkomen dat zij zomaar met iemand meegaan, met mogelijk een vermissing of ontvoering als gevolg. Deel de video met kinderen in uw omgeving.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=xDmp3kbqxKY