Ga naar content

ANPR

Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

Inhoudsopgave

Wat gebeurt er als een kenteken matcht?

Als een kenteken matcht met een kenteken uit het referentiebestand dan wordt dit een ‘hit’ genoemd. Op basis van een hit, kan de politie actie ondernemen: de bestuurder krijgt een naheffing of wordt staande gehouden. Als het kenteken niet in het referentiebestand voorkomt (‘no-hit’), worden de gegevens van de kentekenpassage uit het systeem verwijderd.

Waar staan ANPR-camera’s?

ANPR wordt vooral gebruikt op snelwegen. De camera’s kunnen langs of boven de weg bevestigd zijn. Het is ook mogelijk om de ANPR mee te nemen in een politieauto die rondrijdt of op een onopvallende plek langs de weg staat.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De politie bewaart de gegevens die via ANPR verkregen zijn alleen bij een hit. Een zogenaamde no-hit wordt onmiddellijk uit het systeem verwijderd, behalve als deze gegevens langer nodig zijn voor opsporingsdoeleinden en dan alleen met toestemming van het Openbaar Ministerie. Dit is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Sinds 1 januari 2019 is wetgeving (126jj Sv) van kracht. Kentekenpassages mogen 28 dagen worden opgeslagen voor de opsporing van verdachten die een ernstig misdrijf hebben gepleegd.