Ga naar content

ANPR

Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Daarnaast heeft de politie sinds 1 januari 2019 de bevoegdheid om conform 126jj SV om kentekens te bewaren.

Inhoudsopgave

Wat als een kenteken matcht?

Kentekens van voertuigen die bekend zijn bij de politie voor de uitvoering van de politietaak staan in een referentiebestand. Als een kenteken matcht met een kenteken uit het referentiebestand dan wordt dit een ‘hit’ genoemd. Op basis van een hit, kan de politie actie ondernemen: de bestuurder krijgt een naheffing of wordt staande gehouden. Als het kenteken niet in het referentiebestand voorkomt (‘no-hit’), worden de gegevens van de kentekenpassage uit het systeem vernietigd. Verwerking van hits vindt plaats conform de Wet Politiegegevens.

Vastleggen en bewaren kentekens

Met artikel 126jj Sv is een bevoegdheid opgenomen voor het vastleggen en bewaren van passagegegevens. Dit zijn gegevens van kentekens van passerende voertuigen, waarbij het ook gaat om kentekengegevens van voertuigen die op het moment van de vastlegging, niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de politietaak. Kentekens en de daarmee verbonden gegevens van tijd en locatie kunnen dan worden vastgelegd en gedurende vier weken bewaard worden, ongeacht of er sprake is van een hit. Als in die vier weken naar voren komt dat het kan bijdragen aan de opsporing van een bepaald misdrijf is het mogelijk om een kenteken van een voertuig te vergelijken met bewaarde kentekens. Ook is het mogelijk om te kijken welke voertuigen op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie aanwezig waren. Het raadplegen van deze gegevens kan alleen met een bevel van Officier van Justitie. Het verder verwerken van deze gegevens valt onder de Wet Politiegegevens.

Waar staan ANPR-camera’s?

ANPR wordt vooral gebruikt op snelwegen. De camera’s kunnen langs of boven de weg bevestigd zijn. Het is ook mogelijk om de ANPR mee te nemen in een politieauto die rondrijdt of mobiele camera’s die langs de weg kunnen worden geplaatst. De camera’s die voor de bevoegdheid 126jj Sv worden gebruikt staan opgenomen in het cameraplan.

Link naar cameraplan politie: https://www.politie.nl/themas/2018-cameraplan-voor-126-jj-sv.html