Ga naar content

ANPR

ANPR is automatische kentekenplaatherkenning. De afkorting ANPR staat voor de Engelse term Automatic Number Plate Recognition. Een speciale camera met ANPR-techniek leest kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst gezochte kentekens: kentekenplaten van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie, bijvoorbeeld voor een lopend politieonderzoek.

Inhoudsopgave

Wat doet de politie met ANPR-gegevens?

Als een gelezen kenteken overeenkomt met een kenteken uit de lijst met gezochte kentekenplaten, kan de politie actie ondernemen. Bij een openstaande boete zorgt de politie bijvoorbeeld dat de bestuurder een naheffing krijgt. Als de bestuurder om een andere reden gezocht wordt, kan de politie de bestuurder van het voertuig staande houden.

Waar staan ANPR-camera's?

ANPR-camera’s staan vooral op snelwegen. De camera’s kunnen langs de weg staan of boven de weg hangen. Politieagenten kunnen een ANPR-camera ook meenemen in de auto of plaatsen op een onopvallende plek langs de weg.

Bewaart de politie ANPR-gegevens?

Als gelezen kentekenplaten niet in de lijst met gezochte kentekenplaten staan, wordt de informatie direct verwijderd tenzij de informatie voor opsporingsonderzoek langer nodig is. Daar moet het Openbaar Ministerie dan toestemming voor geven. Want persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Informatie over gezochte kentekenplaten voor de opsporing van verdachten die een ernstig misdrijf pleegden, mogen maximaal 28 dagen bewaard worden. Dat staat in het Wetboek van Strafvordering, artikel 126 (126jj Sv).

Locaties cameraplan

Per 1 januari 2019 heeft de politie de bevoegdheid om ANPR passage-gegevens 28 dagen op te slaan en te raadplegen. Alleen door de minister van J&V geautoriseerde medewerkers kunnen de feitelijke bevraging doen. Alleen de camera’s in het cameraplan mogen gebruikt worden voor deze bevoegdheid. Dit cameraplan kent een jaarlijkse actualisatie.