Ga naar content

Bekeuring of boete?

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een bekeuring krijgen. Bijvoorbeeld omdat u te hard rijdt, uw gordel of helm niet draagt of u zonder licht fietst. U brengt dan uzelf of anderen in gevaar. Maar ook andere overtredingen, zoals wildplassen, worden bekeurd. Het bedrag kan flink oplopen.

Inhoudsopgave

Wat is een bekeuring?

Een bekeuring is de schriftelijke bevestiging dat u een bepaalde overtreding hebt begaan (het bekende gele papiertje). De bekeuring gaat samen met een boete.

Ik krijg een bekeuring (transactievoorstel). Wat moet ik doen?

 • Wat is een transactievoorstel?
  Bij een overtreding of een licht misdrijf kan de officier van justitie u een zogeheten transactievoorstel doen. Dit is geen opgelegde straf, maar een voorstel om een bedrag te betalen zodat u strafvervolging via de rechter voorkomt. Uw schuld wordt formeel niet vastgesteld.
 • Hoe ontvangt u het transactievoorstel?
  U ontvangt automatisch een transactievoorstel met een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).
 • Wat moet u doen?
  U betaalt het bedrag en koopt zo strafvervolging voor het strafbare feit af. Tegen een transactievoorstel kunt u geen bezwaar aantekenen. Wel kunt u een transactievoorstel weigeren. In dat geval brengt de officier van justitie de zaak alsnog voor de rechter.

Kan ik in beroep tegen een verkeersboete?

Ja, het is mogelijk om online in beroep te gaan tegen een verkeersboete. Het Digitaal Loket Verkeer is op 27 januari 2014 officieel geopend. Het loket is een gezamenlijk initiatief van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, het Openbaar Ministerie en de politie. Iedereen die een boete heeft ontvangen waar hij/zij het niet mee eens is, kan in een paar eenvoudige stappen een volledig beroep indienen. Gemakkelijk, snel en papier- en postzegelvrij.

Log in op www.om.nl/verkeer met behulp van uw DigiD en het CJIB-nummer dat op de brief staat. Als u ingelogd bent, doorloopt u een aantal stappen en kunt u aangeven waarom u het niet eens bent met de boete. Eventuele bewijsstukken kunt u meteen uploaden. Ook flitsfoto’s zijn – als die gemaakt zijn - via dit loket op te vragen. Het Digitaal Loket Verkeer past in het streven van de Rijksoverheid waar mogelijk digitaal met burgers te communiceren. Gelijktijdig verwacht het OM efficiënter te kunnen werken door het verminderde papierwerk.

Ik krijg een beschikking (bestuurlijke boete). Wat moet ik doen?

 • Wat is een beschikking (bestuurlijke boete)?
  Wanneer de politie ziet dat u een verkeersovertreding begaat, krijgt u daarvoor een boete. Deze boete valt in een aantal veelvoorkomende gevallen onder de Wet Mulder. Bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, door rood licht rijden en rijden zonder gordel. Dit betekent dat de overtreding bestuursrechterlijk is en niet strafrechtelijk.
 • Wie kunnen nog meer bestuurlijke boetes opleggen?
  Naast justitie en politie kunnen ook andere overheidsdiensten bestuurlijke boetes opleggen, zoals de Inspectie van het Onderwijs en de Belastingdienst.
 • Wat moet u doen?
  Bestuurlijke boetes zijn een opgelegde straf. U moet dan een dwangsom betalen.
 • Hoe ontvangt u de beschikking (bestuurlijke boete)?
  U ontvangt automatisch een beschikking met een acceptgiro van het CJIB. U kunt betalen, maar mag ook beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Voor informatie en vragen over uw bezwaarschrift kunt u bellen met de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) via 088 - 699 66 66. Houd uw zaaknummer en andere gegevens bij de hand. Voor informatie over de overtreding neemt u contact op met de politie die de overtreding heeft geconstateerd.

Ik ben te laat met het betalen van een bekeuring. Wat gebeurt er dan?

U ontvangt een eerste aanmaning. Als u ondanks herhaalde herinneringen niet betaalt, kan het CJIB een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hij of zij kan zonder tussenkomst van de kantonrechter beslag leggen op uw goederen, vermogen of inkomsten. Als de boete dan nog niet geïnd kan worden, legt de kantonrechter of officier van justitie een dwangmaatregel op. Er zijn verschillende dwangmiddelen: inname van uw rijbewijs, het buiten gebruik stellen van uw voertuig, gijzeling of hechtenis.De politie neemt schriftelijk contact met u op om u een laatste kans te geven de boete te betalen. Als u dit niet meteen doet, past de politie het dwangmiddel toe. De toepassing van het dwangmiddel heft de verplichting tot het betalen van de boete niet op.

Wie mogen er boetes geven?

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). BOA’s zijn onder andere: conducteurs, parkeercontroleurs, brandweer, inspecteurs van de dierenbescherming, sociale rechercheurs, leerplichtambtenaren, gemeentelijke opsporingsambtenaren en milieuopsporingsambtenaren.

Ik heb een boete op mijn naam staan. Kan ik dan toch naar het buitenland?

Bij de uitreiscontrole kan de Koninklijke Marechaussee u verzoeken om eerst de openstaande boetes te betalen. Dit geldt in elk geval voor de boetes die het CJIB int. Pas als u de boete betaalt, mag u verder reizen.

Kan ik een overzicht krijgen van de openstaande boetes op mijn naam?

Ja, dit kan. Kijk hiervoor op de website van het CJIB. U kunt daar snel en gemakkelijk een overzicht aanvragen met het digitale formulier Aanvraag Overzicht Openstaande Zaken. In enkele stappen vult u uw gegevens in en verstuurt u het formulier via digitale weg naar het CJIB.

Waar vind ik een overzicht van boetes voor veel voorkomende lichte overtredingen?

Op de site van het Openbaar Ministerie vindt u de boetebedragen in 'de boetebase'. Deze overtredingen worden administratief afgehandeld (Wet Mulder).

Ik heb vragen over (terug)betaling van een CJIB-beschikking.

Meer informatie vindt op de website van het CJIB. Ook kunt u bellen met 058-215 9555.

Nepmails CJIB en vervalste bekeuringen

Het CJIB waarschuwt voor vervalste verkeersboetes en nepmails. De meeste meldingen komen uit Nederland en een enkele uit het buitenland. Hebt u een verkeersboete ontvangen en twijfelt u aan de echtheid, controleer dan in elk geval het rekeningnummer van het CJIB. Hier enkele tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van nepmails.