Ga naar content

Burenruzie

Hebt u problemen met uw buren? Probeer het dan eerst samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld zonder de buren te spreken. Ervaring leert dat een goed gesprek volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Ook kunt u terecht bij buurtbemiddeling. Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Inhoudsopgave

Hoe ontstaat een burenruzie?

Vaak beginnen irritaties met een kleinigheid. Zoals harde muziek, blaffende honden of rommel in het trappenhuis of het plantsoen. Als buren hierover niet met elkaar praten, kan zo’n kleinigheid uit de hand lopen. Buren krijgen ruzie en een situatie kan escaleren.

Hoe kan ik een ruzie met mijn buren oplossen?

  • Probeer eerst met elkaar te praten. De ervaring leert dat buren een blijvende oplossing willen voor hun onderlinge problemen, zodat zij weer gewoon en prettig naast elkaar kunnen wonen.
  • Schakel buurtbemiddeling in als u er samen niet uitkomt, maar wel bereid bent om samen tot een oplossing te komen. De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk tussen gelijkwaardige partijen. Dus niet tussen huurder en verhuurder. Wel tussen mensen die in hetzelfde portiek wonen. Buurtbemiddeling kan ook niet als het gaat om criminaliteit, familieproblemen, drugsoverlast of psychiatrische problematiek. Hebt u buurtbemiddeling nodig? Ga dan naar de website van uw gemeente.
  • Schakel de politie pas in als het uit de hand loopt. Bijvoorbeeld als er strafbare feiten worden gepleegd, zoals vernieling of mishandeling. De politie erbij halen is meestal niet bevorderlijk voor de onderlinge sfeer. Schakel dus tijdig buurtbemiddeling in. Bedenk ook dat de politie sneller tot actie overgaat als meerdere mensen klachten hebben. Informeer daarom ook in de buurt wat andere buren ervan denken.

De situatie is erg uit de hand gelopen. Ik wil de politie inschakelen. Wat kan die voor mij doen?

  • Een wijkagent kan met u en uw buren praten.
  • Of u wordt uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau.
  • Soms wordt er in onderling overleg met de hinderveroorzaker(s) en de gehinderde(n) vastgelegd wanneer bepaalde activiteiten mogen plaatsvinden.
  • Bij herhaalde klachten kan de politie overgaan tot het in beslag nemen van (muziek)apparatuur of zelfs van huisdieren.