Ga naar content

Discriminatie

Soms worden mensen ongelijk behandeld vanwege bepaalde kenmerken. Iemand mag bijvoorbeeld een discotheek niet in vanwege zijn huidskleur of afkomst. Of iemand wordt uitgescholden omdat hij/zij homoseksueel of transgender is. Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke behandeling. De overheid wil discriminatie voorkomen en bestrijden. Daarom staat in de Grondwet dat iedereen gelijke rechten heeft. Wordt u gediscrimineerd? Dan kunt u dit melden of (in bepaalde gevallen) hiervan aangifte doen.

Inhoudsopgave

Wat is discriminatie?

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er worden gediscrimineerd op basis van ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap. Het maken van onderscheid hoeft niet altijd discriminatie te zijn. Bij discriminatie gaat het erom dat er verschil wordt gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen.

Is discriminatie verboden?

Ja, discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Dit is vastgesteld in onder andere de Grondwet en het Wetboek van Strafrecht. Uiteindelijk beoordeelt het Openbaar Ministerie (OM) of iets strafbaars is, of niet. Vaak gaat daaraan vooraf dat de politie een proces-verbaal opmaakt en deze indient bij het OM.

Waarom aangifte of melding doen?

In Nederland moet iedereen veilig zijn, iedereen dezelfde kansen krijgen en niemand gediscrimineerd worden omdat hij/zij bijvoorbeeld afkomstig is uit een andere cultuur, een handicap heeft of homoseksueel is. Discriminatie is daarom ook strafbaar in de wet. Als u aangifte of melding doet bij de politie kan de dader mogelijk worden gestraft en kunnen er maatregelen worden genomen om discriminatie in de toekomst te voorkomen.

Hoe doe ik aangifte of melding?

Iedereen kan slachtoffer worden van discriminatie en dit als kwetsend ervaren. Melden of aangifte doen, kan voorkomen dat iemand anders misschien ook het slachtoffer wordt. Bent u slachtoffer, getuige of wilt u namens iemand anders discriminatie melden? Doe dat dan. De politie heeft uw informatie nodig om te kunnen optreden.

  • Aangifte

Bent u lastig gevallen, uitgescholden, mishandeld of erger, dan kunt u aangifte doen bij de politie. U verzoekt dan om strafvervolging. Aangifte van discriminatie kunt u alleen doen bij het politiebureau. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 0900-8844 of het online contactformulier. U kunt alleen aangifte doen op strafbare gronden. Het moet dus gaan om discriminatie wegens ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap.

  • (Anonieme) melding

Doet u een melding, dan stelt u de politie op de hoogte van de situatie. Tenzij er een ernstig feit is gepleegd, stelt de politie dan geen onderzoek in, maar registreert uw zaak wel. Er kan dan later altijd nog naar die zaak worden terugverwezen, bijvoorbeeld als het gedrag niet ophoudt. Door discriminatie te melden kan de politie sneller ingrijpen in geval van strafbare feiten. Hierdoor krijgt de politie een completer beeld van wat zich op het gebied van discriminatie afspeelt en kan het beleid op discriminatie beter toegespitst worden. U kunt online (anoniem) melding doen. Als u uw persoonsgegevens achterlaat dan wordt u mogelijk door de politie benaderd voor aanvullende informatie en advies. Als u anoniem meldt, gebeurt dit niet, maar wordt uw melding wel in de politiesystemen opgenomen.

Kan ik aangifte doen van pesten?

Als je gepest wordt, is dat heel vervelend. Je voelt je vaak verdrietig, onzeker of bang en het lijkt wel alsof het nooit zal ophouden. Het lastige aan pesten is dat het in principe niet strafbaar is. Je kunt dus geen aangifte doen van pesten. Maar wanneer pesten zo ver gaat dat je beledigd of bedreigd wordt, kun je daarvan aangifte doen. Dat is wel strafbaar. Bel dan met 0900-8844 of ga naar het politiebureau bij jou in de buurt. Meer over dit onderwerp lees je op de jongerensite van de politie.

Zoekt u meer informatie?

In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus waar iedereen met een vraag of klacht over discriminatie terecht kan. Antidiscriminatiebureaus helpen mensen die zich gediscrimineerd voelen.

Discriminatie op internet. Waar kan ik terecht?

U kunt dat melden bij het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). Deze organisatie behandelt meldingen en probeert strafbare en discriminerende uitingen op internet verwijderd te krijgen.

Wat doet de politie tegen discriminatie?

De politie en het Openbaar Ministerie proberen op basis van de ‘Aanwijzing discriminatie’ discriminatie op te sporen en te vervolgen. De politie is verplicht aangifte over discriminatie op te nemen. Op grond van deze wijziging heeft elke regionale eenheid een contactpersoon discriminatie.

Wat is etnisch profileren?

Van ‘etnisch profileren’ is sprake indien de controle uitsluitend of in overwegende mate is gebaseerd op etnische of religieuze kenmerken’ (Hoge Raad, 1 november 2016). Etnisch profileren is in strijd met Artikel 1 van de Grondwet (iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld) en de kernwaarden van de politie.  Wij willen een politie zijn van een ieder en staan voor de gelijkwaardigheid en veiligheid van alle Nederlanders.