Ga naar content

Discriminatie

Soms worden mensen ongelijk behandeld vanwege bepaalde kenmerken. Iemand mag bijvoorbeeld een discotheek niet in vanwege zijn huidskleur of afkomst. Of iemand wordt uitgescholden omdat hij/zij homoseksueel of transgender is. Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke behandeling. De overheid wil discriminatie voorkomen en bestrijden. Daarom staat in de Grondwet dat iedereen gelijke rechten heeft. Wordt u gediscrimineerd? Dan kunt u dit melden of (in bepaalde gevallen) hiervan aangifte doen.

Inhoudsopgave

Wat is discriminatie?

We spreken van discriminatie als u onterecht anders wordt behandeld dan een ander. Er zijn veel vormen van discriminatie. Bijvoorbeeld discriminatie vanwege godsdienst, levensovertuiging, seksuele voorkeur, politieke voorkeur, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

Wetgeving

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan, dat staat onder andere in de Grondwet. Of iets strafbaar is of niet, dat beoordeelt het Openbaar Ministerie (OM). Vaak heeft de politie dan van tevoren een proces-verbaal opgemaakt en deze ingediend bij het OM.

Betrokken bij discriminatie?

Iedereen kan slachtoffer worden van discriminatie. Denkt u dat u gediscrimineerd bent? Dan is het belangrijk dat u dit meldt of dat u aangifte doet. Zo voorkomen we samen dat meer mensen slachtoffer worden. Ook als u getuige bent of namens iemand anders discriminatie wil melden: twijfel niet om een melding te maken of om aangifte te doen.

Melding doen

Voelt u zich gediscrimineerd en wilt u dat vastleggen, dan kunt u een melding doen. De politie stelt dan verder geen onderzoek in, maar registreert uw melding wel. Als de discriminatie niet ophoudt, helpen eerdere meldingen de politie om effectiever op te treden. U kan discriminatie online melden via het meldformulier.
Het kan zijn dat de politie u benadert voor aanvullende informatie of advies. U kunt ook anoniem een melding maken. Dan laat je geen persoonsgegevens achter en de politie neemt dan ook geen contact met u op. We registreren uw anonieme melding wel in ons politiesysteem.

Aangifte doen

Bent u gediscrimineerd en wilt u daarvan aangifte doen, dan kunt u dat doen op het politiebureau. U verzoekt dan om strafvervolging en de politie stelt een onderzoek in. Maak wel eerst een afspraak. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of online via het contactformulier.

De politie treedt op tegen discriminatie

De politie spoort discriminatie op en het OM bepaalt of er wordt overgegaan tot vervolging. Op overheid.nl leest u daar meer over, kijk bij: 'Aanwijzing discriminatie’. De politie is verplicht aangifte over discriminatie op te nemen. Elke regionale eenheid heeft dan ook een contactpersoon discriminatie.

Waar kunt nog meer terecht als u zich gediscrimineerd voelt?

In Nederland is een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus voor iedereen met een vraag of klacht over discriminatie. Discriminatie op internet kunt u melden bij het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). Dit meldpunt behandelt meldingen en verwijdert discriminerende en strafbare uitingen op internet.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=Tyb1E-iqK_4

Discriminatie in het nieuws