Ga naar content

DNA-verwantschapsonderzoek

Bij een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek vragen politie en Openbaar Ministerie een grote groep mensen om vrijwillig DNA af te staan. Deze personen zijn géén verdachten. Er wordt gekeken of degene die het DNA-materiaal afstaat, familie is van degene van wie DNA-sporen zijn gevonden. Op deze manier kunnen personen en families in- of uitgesloten worden als betrokkenen.

Inhoudsopgave

Wanneer wordt een DNA-verwantschapsonderzoek gehouden?

DNA-verwantschapsonderzoek is alleen toegestaan als aan zware criteria wordt voldaan en als het college van procureurs-generaal toestemming geeft. Het moet gaan om een ernstig misdrijf, waarop een maximale straf van acht jaar of meer staat, en voor een aantal specifiek benoemde ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ook moet er een reële kans zijn dat het DNA-verwantschapsonderzoek een resultaat oplevert. 

Wordt het DNA-profiel ook in andere onderzoeken gebruikt?

Nee. Het DNA-profiel wordt alléén gebruikt bij het DNA-verwantschapsonderzoek, waarvoor iemand DNA-materiaal afstaat. 

Blijft het afgestane DNA bewaard na een DNA verwantschapsonderzoek?

Het DNA-profiel wordt niet in een databank opgeslagen. Na het onderzoek wordt het DNA en het DNA-profiel  vernietigd. Dit is een wettelijke verplichting. Vernietiging gebeurt altijd. Wel kan het zijn dat bij een overeenkomst er eerst nader onderzoek wordt gedaan naar de mate van verwantschap. Daarna wordt het DNA-materiaal alsnog vernietigd.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=6pdDDQnyKzM