Ga naar content

Doorrijden na een verkeersongeval of aanrijding

Als iemand wegrijdt bij een aanrijding of een plaats van een verkeersongeval, begaat hij een misdrijf. Waarom is het strafbaar? Hoe zit het met schade? En kunt u aangifte doen?

Inhoudsopgave

Is doorrijden na een verkeersongeval strafbaar?

Ja, wegrijden van een plaats van een verkeersongeval is strafbaar. Dat is bepaald in artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 94). Dit artikel verbiedt twee dingen: doorrijden na een verkeersongeval waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade heeft opgelopen, zonder dat je je identiteit kenbaar hebt gemaakt. Daarnaast mag je niemand in hulpeloze toestand achterlaten na een ongeluk. In beide gevallen is niet relevant of u wel of niet schuld hebt aan het ongeluk. Na een ongeval moet u ter plaatse blijven. Overtreding van artikel 7 is een misdrijf. Die straf staat los van een eventuele straf voor het veroorzaken van een ongeluk.

Ik ben weggereden bij een aanrijding. Wat kan ik doen?

Bent u per ongeluk doorgereden? Als het verkeersongeval nog maar kort geleden is, rijd dan direct terug en meldt u bij de betrokkene of de agenten die ter plaatse komen. Het kan zijn dat u geschrokken bent en daarom doorreed. Hoewel onwenselijk, is er vanuit de wetgever begrip voor. Als u zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie, vervalt de strafbaarheid van het doorrijden. Kortom: meld u zich zo snel mogelijk bij de politie. Zo voorkomt u dat u verdachte bent van een misdrijf en later aangehouden wordt.

Kan ik aangifte doen als iemand wegrijdt bij een verkeersongeval?

Als iemand weggereden is na een verkeersongeval, kunt u aangifte doen. Daarmee vraagt u de politie een onderzoek te beginnen. Bel op de plaats van het verkeersongeval de politie, de agenten die ter plaatse komen helpen u dan verder. Als u later aangifte wil doen, bel dan naar 0900-8844 om een afspraak te maken.

Welke straffen staan er op het verlaten van een plaats verkeersongeval?

De straffen die opgelegd kunnen worden bij dit misdrijf variëren van geldboetes tot taakstraffen of gevangenisstraf van maximaal enkele maanden. Maar ook kan het rijbewijs voor langere tijd afgenomen worden. De straf is afhankelijk van de situatie. Behalve voor het doorrijden na een aanrijding kan het Openbaar Ministerie iemand uiteraard ook vervolgen voor het veroorzaken van het verkeersongeval. De schuld van de bestuurder moet in dat geval wel vast te stellen zijn. Strafverzwarend zijn onder meer rijden onder invloed van alcohol of drugs en te hard rijden. Als de automobilist roekeloos heeft gereden, komt daar nog flink wat bovenop.

Nieuwe wetgeving

Sinds begin 2020 is er nieuwe wetgeving opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 om de straffen voor een aantal ernstige verkeersdelicten te verzwaren. Het gaat om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen. De politie heeft meer opsporingsbevoegdheden gekregen in situaties waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig verkeersongeval met letsel of erger tot gevolg. Ook is in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven aan het begrip roekeloosheid, zodat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft.