Ga naar content

Faillissementsfraude

Faillissementsfraude is fraude die wordt gepleegd voorafgaand, tijdens of door middel van het failliet (laten) gaan van een bedrijf, inclusief het schenden van de informatieplicht jegens de curator. Schuldeisers worden op die manier benadeeld.

Wat als u of uw bedrijf slachtoffer zijn van faillissementsfraude?

Neem als schuldeiser altijd eerst contact op met de curator. Met een (standaard) meldformulier kan door de curator melding gedaan worden van faillissementsfraude bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude (FIOD) te Zwolle: faillissementsfraude@belastingdienst.nl

Dit meldformulier is te vinden op de site van INSOLAD (de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten)

Aan de hand van criteria wordt bepaald of de fraude door de FIOD wordt afgehandeld of door de politie.