Ga naar content

Zorgfraude

Bij fraude in de zorg eigenen partijen zich onrechtmatig gelden toe die bedoeld zijn voor de behandeling van een patiënt. Denk hierbij aan fraude met een persoonsgebonden budget (PGB). Of door artsen, paramedici en ziekenhuizen niet uitgevoerde (of op andere wijze opgevoerde) behandelingen, die toch in rekening worden gebracht. Ook vallen onder zorgfraude alle andere vormen waarbij zorggegevens worden gemanipuleerd teneinde onrechtmatig gelden te kunnen verkrijgen.

Hoe meld ik fraude in de zorg?

Meldingen van vermoedelijke fraude in de zorg kunnen worden gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meldingen van vermoedelijke fraude worden door de NZa overgedragen aan het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) . Wanneer vermoedelijk sprake is van fraude met pgb en/of zorg in natura kan een melding worden overgedragen aan de Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) voor strafrechtelijk onderzoek.