Ga naar content

Fraude

Fraude is een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn. Vormen van fraude zijn onder meer babbeltrucs, identiteitsfraude en internetfraude. In Nederland houden organisaties als de Inspectie SZW en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) zich bezig met de bestrijding van fraude.

Inhoudsopgave

Waar vind ik informatie over fraude?

De landelijke Fraudehelpdesk is een nationale vraagbaak voor alles op het gebied van fraude. Bent u slachtoffer van fraude? Of wilt u weten hoe u fraude voorkomt? Ga naar de site Fraudehelpdesk of bel op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur met 088-786 7372 (lokaal tarief).

Hoe meld ik fraude?

Fraude is strafbaar. Bent u slachtoffer van fraude? Doe dan altijd aangifte.

Wat is en doet de ISZW?

De Inspectie SZW (ISZW) bestrijdt grote en complexe fraude op het gebied van de sociale verzekeringspremies. De SIOD let vooral op grootschalige identiteitsfraude, werkgeversfraude, subsidiefraude en zwarte fraude. Zwarte fraude is als werkgevers of particulieren niet geregistreerde werknemers inhuren, voor wie zij geen sociale premies en belasting betalen.

De ISZW werkt samen met de Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen, sociale verzekeringsbank, gemeenten, Openbaar Ministerie, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst en de politie. De ISZW is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘Inspectie SZW’ is de nieuwe naam van de inspectiedienst, waarin sinds begin 2012 de Arbeidsinspectie, ISZW en Inspectie Werk en Inkomen zijn opgegaan.

Wat is en doet de FIOD?

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) treedt op wanneer iemand fraudeert en belasting ontduikt. Naast een financieel belang heeft dat ook een maatschappelijk belang: het werkt preventief en is een duidelijk signaal naar de samenleving dat fraude wordt aangepakt.

Heeft de Belastingdienst een vermoeden van fraude? Dan legt zij de zaak voor aan de FIOD, die bekijkt of er inderdaad sprake is van fraude. Is dat zo? Dan kan de FIOD in overleg met het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk opsporingsonderzoek instellen. Bijna altijd besluit de officier van justitie de verdachte te vervolgen. Dit kan door de verdachte te dagvaarden of een fiscale boete aan de verdachte op te leggen. Daarnaast draagt de FIOD bij aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme door geldstromen van criminele en terroristische organisaties in kaart te brengen. Deze zijn niet gebonden aan grenzen, dus werkt de FIOD samen met buitenlandse (zuster)organisaties.

Wat doet de politie tegen fraude?

Binnen de politieorganisatie legt elke eenheid (voorheen korps) zich toe op fraudebestrijding. Dat gebeurt met name door de zogeheten bovenregionale recherche. Verder lopen er in heel het land zogeheten patserprojecten, waarmee de politie het witwassen aanpakt (illegaal verkregen geld legaal maken). Een patserproject richt zich op mensen die dure of luxe bezittingen hebben, die ze eigenlijk niet kunnen betalen. Deze mensen laten hun luxe graag zien en zijn zo een verkeerd voorbeeld, vooral voor jonge mensen in hun omgeving. Het uiteindelijke doel van het project is de ontneming van deze dure goederen uit handen van hun eigenaren, de zogenoemde ‘patsers’.