Ga naar content

Georganiseerde criminaliteit

De media berichten regelmatig over grote hennepkwekerijen, uitbuiting van mensen, illegaal gokken en witwaspraktijken. Het zijn voorbeelden van georganiseerde misdaad waarmee miljoenen euro’s zijn gemoeid. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld is uiterst zorgelijk. Mede daarom geeft de minister van Veiligheid en Justitie topprioriteit aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Inhoudsopgave

Wat zijn voorbeelden van georganiseerde criminaliteit?

 • Witwassen
 • Mensenhandel
 • Grootschalige fraude
 • Internetcriminaliteit
 • Grote milieuzaken.

Wat doet de politie?

 • Criminelen doen van alles om criminele winsten te verhullen. Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van complexe constructies om de illegaal verkregen geldsommen te besteden en te investeren zodat de criminele afkomst verborgen blijft. Financiële rechercheurs leggen deze constructies in samenwerking met partners zoals de Belastingdienst en de Nederlandse Bank bloot en proberen het vermogen vroegtijdig in beeld te brengen om er vervolgens beslag op te leggen.
 • Criminelen maken steeds vaker gebruik van digitale (communicatie)middelen. Speciaal opgeleide digitale rechercheurs vergaren digitale informatie, speuren het internet af, rechercheren in computers, onderscheppen datacommunicatie en sporen verdachten op via telecomnetwerken.
 • De milieurechercheurs doen onderzoek naar milieudelicten. Zij houden zich onder andere bezig met het opsporen van verboden consumentenvuurwerk, illegale asbestsloop en illegaal gedumpt bouw- en sloopafval. Ook nemen zij de ketencriminaliteit onder de loep. Daarbij gaat het om meerdere personen of ondernemingen die betrokken zijn bij milieudelicten. Voorbeelden zijn onderzoeken naar multinationals, afvalbedrijven, projectontwikkelaars, grondhandelaren, grote aannemers en transportbedrijven.
 • De politie werkt onder meer samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Belastingdienst) en de Nederlandse Bank om witwassen door criminelen te bestrijden.
 • De nationale recherche houdt zich actief bezig met het bestrijden van zware en georganiseerde misdaad. Met preventieve maatregelen proberen zij ervoor te zorgen dat criminelen geen voet aan de grond krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het scherp in de gaten houden van verdachten.
 • Ook werken politie en justitie samen met collega’s in het buitenland, omdat de georganiseerde misdaad vaak op internationaal niveau plaatsvindt. Zo profiteren criminelen van het vrije verkeer van kapitaal, goederen, personen en diensten in de Europese Unie en anderzijds van de verschillen in de wetgeving van de lidstaten. De Nederlandse politie werkt samen met korpsen uit andere landen om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Ze hebben hiervoor richtlijnen afgesproken. Kijk voor meer informatie op de Europese Unie.