Ga naar content

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Inhoudsopgave

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=TJEkH_2oIWc

Aan wat voor gedragsregels dien ik mij te houden?

De politie en medewerkers met een publieke taak bieden hulp of service aan mensen die daar behoefte aan hebben. De politie zet zich in om u zo goed mogelijk te helpen, maar vraagt daarbij wel wederzijds respect. De politie begrijpt emoties, maar heeft geen begrip voor agressie en geweld. Wat wordt van u verwacht?

 • Gedraag u netjes: agressief of gewelddadig gedrag wordt nooit geaccepteerd.
 • Geef de politieman de ruimte om zijn werk te doen.
 • Volg de aanwijzingen op.
 • Verstoor de orde niet.

Altijd een reactie!

Incidenten waarbij politiemedewerkers agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit. Er volgt altijd een reactie. Hoe?

 • Politiemedewerkers zijn duidelijk in wat wel en geen toelaatbaar gedrag is en spreken de agressieve persoon er direct op aan. Fysiek geweld wordt natuurlijk niet geaccepteerd, evenmin als bedreiging, mishandeling of belediging. Verdachten worden gelijk aangehouden.
 • De politie registreert alle incidenten met agressie en geweld.
 • De politie doet altijd direct aangifte.
 • Het Openbaar Ministerie brengt de dader zo snel mogelijk voor de rechter en eist driemaal zo hoge straffen. Daarbij kan het Openbaar Ministerie snelrecht of supersnelrecht toepassen. Bij snelrecht vindt de rechtszaak tegen de verdachte binnen veertien dagen na het incident plaats, bij supersnelrecht binnen drie dagen.
 • Schade wordt altijd verhaald op de dader.

Hoe wordt (super)snelrecht ingezet?

Bij snelrecht vindt de rechtszaak tegen de verdachte binnen veertien dagen na het incident plaats, bij supersnelrecht binnen drie dagen.

Wie zijn werknemers met een publieke taak?

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of belastinginspecteurs. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=tEywSBhCKfY

Getuige?

Bent u getuige van dat iemand met een publieke taak agressief of gewelddadig wordt behandeld?

 • Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan.
 • Bel 112.
 • Blijf bij het slachtoffer.
 • Maak foto’s of filmpjes voor de politie en meld u als getuige.

De politie accepteert geen agressie en geweld. Handen af van onze helpers!

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=Xvfj9IX8xi4

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=-GDeolY5Jho