Ga naar content

Geweld

Geweld of dreigen met geweld kent vele vormen: slaan, schoppen, bewust iets kostbaars van iemand vernielen, vernederen of iemand dwingen tot seks. Geweld kunt u altijd melden. Ook als bekenden geweld gebruiken, kunt u bij de politie terecht. Soms is de dader een familielid, een (ex)partner of iemand uit uw vriendenkring.

Inhoudsopgave

Wat doe ik bij geweld?

  • Meld geweld altijd.
  • Vraag de politie een kopie van het proces-verbaal van uw aangifte.
  • Meld eventuele schade binnen 48 uur bij uw verzekeringsmaatschappij.
  • Leg schade en/of verwondingen vast op foto.
  • Geef anderen nooit originele papieren mee, maar maak een kopie.
  • Laat bij verwondingen een arts een geneeskundige verklaring opmaken.
  • Aarzel niet om Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) te bellen.

Hoe meld ik geweld?

  • Voor spoedeisende situaties: belt u 112.
  • Algemene vragen aan de politie: bel dan met de servicelijn politie 0900-8844.
  • Aangifte: voor een aantal misdrijven kunt u aangifte doen via onze website. U kunt ook 0900-8844 bellen voor een afspraak op het politiebureau.

Er is niet altijd een aangifte nodig om tot vervolging over te gaan. Durft of wil een slachtoffer zelf geen aangifte doen, maar is er wel voldoende bewijs, zoals blauwe plekken? Of zijn er getuigen? Dan kan de politie de zaak zelf bij het Openbaar Ministerie aandragen.

Wat is een tijdelijk huisverbod?

De wet tijdelijk huisverbod maakt het mogelijk om direct in te grijpen bij een dreiging en/of bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag tien dagen zijn of haar woning niet meer in. In die periode mag de pleger ook geen contact opnemen met de achterblijvers. De maatregel is bedoeld om de gemoederen te laten bekoelen, met als doel het geweld te stoppen. Binnen die tijd gaat de nodige hulpverlening aan de slag met de pleger en achterblijvers.

Welke sancties kan een persoon met een tijdelijk huisverbod krijgen?

Het huisverbod is een besluit van de burgemeester. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. De pleger die zich niet aan het huisverbod houdt, kan door de politie worden aangehouden. De maximumstraf voor het negeren van een huisverbod is twee jaar gevangenisstraf.

Wat zijn de strafeisen bij geweld tegen de politie?

Justitie en politie treden streng op bij geweld tegen politiemedewerkers. In alle gevallen wordt melding of aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie brengt de verdachte zo snel mogelijk voor de rechter en eist een straf die driemaal zo hoog is. Daarnaast verhaalt de politie de schade op de dader. Dit geldt ook voor andere medewerkers met een publieke taak, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, conducteurs of onderwijzers.

Wanneer mag de politie bij het uitgaan iemand op alcohol en drugs testen?

Als iemand geweld heeft gebruikt waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, bijvoorbeeld zware mishandeling,openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging, maar ook vandalisme, seksueel geweld en geweld tegen dieren mag de politie testen of iemand alcohol en/of drugs heeft gebruikt. Dit mag alleen als er ook aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van drank of drugs is gepleegd. Het kan daarbij ook gaan om anderen dan de geweldpleger, bijvoorbeeld omstanders die de verdachte aanmoedigen. De test mag alleen in het belang van het onderzoek worden gebruikt.

Op welke middelen test de politie na geweld?

De politie test verdachten van geweld op alcohol, cocaïne, amfetamine (speed) en methamfetamine (cristal meth). Van deze middelen is aangetoond dat zij een ontremmende invloed hebben en de kans op geweld kunnen vergroten.
Vanaf juli 2017 wordt de wet landelijk toegepast, voor zowel alcohol als drugs.

Wat gebeurt er als ik na geweld een alcohol- of drugstest weiger?

Als u verdachte bent en bent aangehouden voor het plegen van een geweldsdelict en er bestaat een aanwijzing dat u het geweld onder invloed van alcohol en/of drugs hebt gepleegd, dan bent u verplicht deel te nemen aan de test. Weigert u? Dan kunt u ook worden vervolgd op basis van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Op overtreding daarvan staat een gevangenisstraf van maximaal 2 maanden of een geldboete. Daarnaast kunt u dan als verdachte ook nog steeds worden vervolgd voor het geweldsdelict, los van het middelengebruik. 

Waarom mag de politie na geweld op alcohol en drugs testen?

Alcoholgebruik - ook in combinatie met drugs - is een belangrijke risicofactor voor geweld. Gebruik van alcohol of drugs kan de drempel om geweld te plegen aanzienlijk verlagen.

Wat zijn de strafeisen bij geweld na alcohol- of drugsgebruik?

Staat het vast dat u onder invloed van drank of drugs zwaar geweld heeft gebruikt? Dan kan de officier van justitie een hogere straf eisen dan de gebruikelijke strafeis. Of de officier dit ook echt eist, hangt ook af van onder meer uw persoonlijke omstandigheden.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitslag van een ademanalyse of bloedonderzoek?

Bent u aangehouden en denkt de politie dat u onder invloed bent van alcohol of drugs? Dan moet u meewerken aan een blaastest en ademanalyse of speekseltest en bloedonderzoek. Bent u het niet eens met de uitslag van dit onderzoek? Dan mag u een zogenaamd tegenonderzoek laten uitvoeren. U moet dit onderzoek zelf betalen. Informatie hierover vindt u op de site van de rijksoverheid