Ga naar content

Heling

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen product. Via www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.

Inhoudsopgave

Is heling strafbaar?

Ja, voor heling kunt u een gevangenisstraf en/of een boete krijgen en bovendien een strafblad. Heling is opgenomen in het Wetboek van strafrecht. Er zijn drie soorten heling:

 • Schuldheling: iemand kan bij de aankoop, bezit of verkoop van een artikel vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar op en/of een geldboete van maximaal € 78.000,-.
 • Opzetheling: iemand koopt, bezit of verkoopt een product en weet dat het om een gestolen artikel gaat. Hier staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op en/of een hoge geldboete.
 • Gewoonteheling: iemand koopt of verkoopt vaker producten waarvan hij of zij weet dat ze zijn gestolen. Kortom, zij maken een gewoonte van opzetheling. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar op en/of een hoge geldboete.

Wat kan ik als burger doen tegen heling?

 • Noteer altijd serienummers van het (nieuwe) product dat u koopt. Het serienummer maakt het product uniek en traceerbaar. Bij bijvoorbeeld mobiele telefoons staan deze nummers vaak onder de batterij. Winkelmedewerkers zetten dit nummer ook vaak op de aankoopnota.
 • Noteer uw serienummers overzichtelijk via de app stopheling.
 • Doe altijd aangifte. De politie kan u dan helpen uw gestolen spullen terug te krijgen. Bovendien krijgt de politie meer inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken.
 • Check vóórdat u een aankoop doet op Stopheling.nl of in app Stopheling, of het product als gestolen staat geregistreerd (lees hieronder hoe u dit kunt doen).

Let op: alleen producten waarvan aangifte is gedaan, op of na 1 januari 2010, staan in het register.

Waarom aangifte doen?

Met uw aangifte kan de politie een onderzoek starten om de dader op te sporen en aan te houden. Bovendien krijgt de politie meer inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken. Ook wordt de kans groter dat gestolen eigendommen worden terug gevonden. Zo helpt u de politie om diefstal en heling te bestrijden. En de politie kan de gestolen artikelen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.

Ik wil een aankoop doen. Kan ik controleren of het aangeboden artikel gestolen is?

Ja, via www.stopheling.nl of de app Stopheling kunt u controleren of het (op een advertentiesite) aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat. U heeft dan wel het serienummer van het aangeboden product nodig. Dit kunt u opvragen bij de verkoper.

Hoe werkt het controleren op www.stopheling.nl?

 • Vraag de aanbieder om het serienummer.
 • Voer het serienummer in op Stopheling.nl of op de Stopheling app. 
  - Levert het ingevoerde serienummer geen resultaat op? Dan staat het product niet als gestolen geregistreerd. Blijf alert als bijvoorbeeld de prijs niet in verhouding staat met het aangeboden product.
  - Komt het ingevoerde serienummer overeen met een als gestolen geregistreerd artikel? Dan komt u via de meldknop in een scherm terecht waarin u de naam van de internetsite, het advertentienummer en het e-mailadres van de aanbieder kunt invullen. De politie stelt dan een onderzoek in.
 • Gaat u het product ophalen? Controleer dan of het serienummer overeenkomt met het nummer waarmee u de check heeft gedaan.

Hoe weet ik dat ik geen gestolen (brom)fiets, auto of motor koop?

Van heling is ook sprake als u een gestolen (brom)fiets, scooter, auto of motor koopt. Op deze website onder Thema’s staat per voertuig een link ‘diefstal’ met tips hoe u een ‘eerlijk’ voertuig koopt en aanwijzingen als het om een gestolen voertuig gaat.

Wat kan een handelaar doen tegen heling?

Het is belangrijk dat handelaren en opkopers:

 • vóór de inkoop altijd op www.stopheling.nl of in de app Stopheling controleren of de artikelen als gestolen geregistreerd staan;
 • en de gegevens van de verkoper en de artikelen registreren in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Het DOR staat direct in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen. Hierdoor kan de politie meteen reageren als een artikel aangeboden wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

Waarom registreren in het Digitaal Opkopers Register?

Doordat steeds meer opkopers controleren op www.stopheling.nl of artikelen als gestolen geregistreerd staan en de ingekochte artikelen registreren in DOR, wordt het voor dieven moeilijker om gestolen artikelen door te verkopen. Steeds meer gestolen artikelen kunnen worden terug gevonden en meer zaken worden opgelost. Door samen te werken, dringen we de criminaliteit terug.

Kan ik de schade verhalen op de heler?

Ja, opkopers en handelaren die slachtoffer van heling zijn geworden, ondanks dat zij er alles aan hebben gedaan om dit te voorkomen, kunnen de schade verhalen op de heler via Stichting ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) Zij werkt samen met de politie. Door aangifte van heling te doen en de heler aansprakelijk te stellen, kunnen zij de geleden schade vergoed krijgen na bemiddeling door SODA.

Wat moet ik doen om voor vergoeding van de schade in aanmerking te komen?

 • Uw inkoop registreren in het opkopersregister.
 • Op www.stopheling.nl of in de app Stopheling kijken of het artikel gestolen is.
 • Aangifte doen bij de politie en samen met de politie het formulier ‘Aangifte Heling’ in het opkopersregister invullen.
 • Het SODA-formulier ‘Kennisgeving Directe Aansprakelijkstelling’ in het opkopersregister invullen. Hiermee stelt u de verkoper aansprakelijk en vordert u de schadevergoeding.