Ga naar content

Identificatie onbekende doden

Sinds 2010 is het verplicht om DNA af te nemen van niet-geïdentificeerde stoffelijk overschotten (of lichaamsdelen) voordat deze worden begraven. Deze verplichte DNA-afname geldt ook voor vermiste personen die langer dan drie weken vermist zijn. De DNA-profielen worden opgeslagen in de DNA-databank voor Vermiste Personen, die in beheer is bij de politie.

Inhoudsopgave

Identiteit vaststellen

In 2010 wijzigde de Wet op de lijkbezorging. Sindsdien is het verplicht om DNA-materiaal af te nemen (het zogeheten veiligstellen) van niet-geïdentificeerde personen. De wet is aangepast omdat er tot 2009 bij begrafenissen van niet-geïdentificeerde personen geen DNA-materiaal werd afgenomen. Hierdoor bleven de doden onbekend. Met het afnemen van DNA probeert de politie alsnog de identiteit van die onbekenden te achterhalen. Hiervoor startte het project DNA-databank Vermiste Personen.

Project DNA-databank

Sinds oktober 2011 loopt het project DNA-databank Vermiste Personen. Het project startte met het in kaart brengen van alle graven van niet-geïdentificeerde lichamen in Nederland. Inmiddels zijn de eerste Nomen Nescio’s (onbekende doden) opgegraven, is hun DNA afgenomen en zijn ze herbegraven. De werkwijze en de samenwerkingpartners staan beschreven in een folder van het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Oproep familie vermisten

In het kader van dit project vraagt de politie achterblijvers en directe familie van vermisten, bij wie geen DNA is veiliggesteld, om een afspraak te maken. Dit om alsnog DNA af te laten nemen om een profiel te maken. Al deze DNA-profielen worden dan met terugwerkende kracht in de DNA-databank opgenomen. Wilt u hiervoor een afspraak maken, mail dan naar coldcase@politie.nl.

Inhaalslag

Het project van de politie is een eenmalige inhaalslag voor onbekende stoffelijke overschotten begraven tussen 1920 en uiterlijk 2008, waarvan nog geen DNA-materiaal opgenomen is in de DNA-databank voor Vermiste Personen en van vermissingen uit deze periode. Het project wordt uitgevoerd met behulp van specialisten op het gebied van vermiste personen en forensische opsporing binnen de politie

Contact

Voor vragen over het identificeren van onbekende doden kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP). U kunt dit bureau bereiken via 0900-8844. Mail: coldcase@politie.nl